27 de novembre de 2020 27/11/20

El consum de drogues, les agressions i els accidents de trànsit, marquen les emergències de la Nit de cap d'any 2019

El consum de drogues, les agressions i els accidents de trànsit, marquen les emergències de la Nit de cap d'any 2019 - (foto 1)
  • Sanitat atén 584 emergències extrahospitalàries durant la Nit de cap d'any

El Servei d'Emergències Sanitàries de la conselleria de Sanitat, a través dels tres Centres de Información i Coordinació d'Urgències (CICU), ha atés durant aquesta Nit de cap d'any 584 emergències extrahospitalàries entre les tres províncies. Del total d'incidents, a la província de València corresponen 239, li segueix Alacant amb 214 i en Castelló s'ha atés un total de 131 emergències sanitàries.

Segons el tipus de les gestions sanitàries d'urgència, durant la Nit de cap d'any, els CICU han atés amb carácter urgent un total de 142 intoxicacions etílicas o per consum de drogues. D'elles, 68 s'han produït a la província de València, 60 en la d'Alacant, i 14 en la de Castelló.

Quant a les emergències produïdes com a conseqüència de algún tipus de agresión o baralla, s'ha intervingut en 39 serveis. El CICU de València ha gestionat 21, el d'Alacant 13 i a la província de Castelló s'han produït 5 incidents d'aquest tipus. Respecte als accidents de tráfic, durant la Nit de cap d'any s'han gestionat 15 emergències relacionades amb sinistres de tráfic, d'elles 7 a la província de València, altres 7 en la d'Alacant, i un en la de Castellón. Quant a la resta d'emergències sanitàries, van respondre a patologías médiques (com a malalties coronàries, problemes respiratoris o febres) o accidents comuns.

Serveis sanitaris d'emergència

Els CICU de la Comunitat Valenciana treballen ininterrompudament tots els vaig donaŕas del any, les 24 hores del vaig donaŕa, en la recepció de demandes sanitàries i posterior asignació dels recursos assistencials d'urgència o emergència disponibles, dt.́s adequats per a aqueixa demanda, seguint criteris d'equitat i efectivitat en la atenció.

Així mateix, l'equip del SAMU (Servei d'Ajuda Médica Urgent) treballa de manera permanent, sota la coordinació del CICU, per a garantir l'assistència sanitària d'urgències vitals i emergències. Cada unitat d'aquest servei aquestá equipada amb mitjans et́cnicos sofisticats, i aquestá dotada d'un et́cnico en emergències sanitàries que exerceix de conductor, d'un eḿdico i un infermer especialitzats en l'assistència de pacients crítics.

També les unitats de SVB (Suport Vital Básic) són vehículs assistencials que treballen a les órdenes del CICU, i que donen resposta immediata a urgències no vitals i transport sanitari. Aquestán formades per dues et́cnicos en emergències sanitàries, i aquestes unitats aquestán ademés dotades d'equip de medicalización intermèdia i avançada. Aquesta dotació material fa possible la utilizació d'aquestes ambulàncies amb personal médico i de enfermería quan así es requerisca. D'aquesta manera els seus característiques són prácticament similars a les d'una ambulància SAMU o de suport vital avançat.

Pujar