4 de desembre de 2020 4/12/20

El Consell autoritza una estació de transferència de residus domèstics a Bufali

  La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha autoritzat una estació de transferència de residus domèstics mesclats en el terme municipal de Bufali.

  Esta instal·lació donarà servici als municipis que es troben en l'àmbit d'aplicació del conveni de col·laboració aconseguit entre el Consorci del Pla Zonal de Residus 5 (Àrea de Gestió V5) i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i suposa un avanç en la nova política de gestió de residus de la Generalitat Valenciana, basada en la creació de més instal·lacions de gestió i de major proximitat.

  D'esta manera, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida veurà millorades les seues condicions actuals de servici, perquè els seus recol·lectors de residus urbans no hauran de desplaçar-se diàriament fins les instal·lacions de transferència de Rótova, les úniques encara, a data actual, del Consorci de Residus V5 (COR-V5), que inclou a 93 municipis de cinc comarques i gestiona els residus de 350.000 habitants.

  Es calcula que l'estalvi anual en costos de transport de l'arreplega de residus serà de més de 200.000 euros anuals, amb la consegüent reducció d'emissions, i permetrà posar en marxa de forma definitiva la recollida selectiva i separativa de matèria orgànica, que la Mancomunitat ja està preparant, dins del seu Pla de Minimització, en coordinació amb el COR-V5.

  Així mateix, esta instal·lació ajudarà a flexibilitzar la gestió dels residus en el COR, amb una nova instal·lació de transferència de residus que dota a la sistemàtica de gestió de residus de major capacitat de gestió, en unes millors condicions ambientals que les actuals.

  La nova estació compta amb una superfície de 4.308 metres quadrats. El terreny en què s'emplaça presenta una zona completament plana, amb dos naus industrials adossades, on es realitza la descàrrega per part del vehicle d'arreplega, i una altra més ondulada, amb un desnivell màxim de quatre a cinc metres, en la que es canalitzen els residus al vehicle de transferència.

  Els vehicles d'arreplega efectuaran un total de deu descàrregues diàries de residus, excepte els diumenges que es realitzaran vint. S'estima que realitzarà una transferència màxima de 58.660,56 tones anuals de residus domèstics mesclats, encara que no es preveu arribar al màxim de capacitat.

  El procés de transferència de residus consta de les fases de recepció i pesada dels residus procedents de la recollida selectiva a peu de vorera, de descàrrega a través de tremuja i caiguda per gravetat en els vehicles de transferència i de pesada i expedició immediata cap a les instal·lacions de tractament autoritzades.

  Pujar