30 de maig de 2020 30/5/20

Compromís proposa que es destinen recursos del superàvit de la Diputació en concedir ajudes als municipis per fer front a l'estat d'emergència

  El grup de Compromís en la Diputació de València proposa que, seguint allò que permet el Reial Decret de l'estat de l'emergència, es facen servir recursos econòmics procedents del superàvit del pressupost de 2019 per concedir ajudes als municipis, adreçades a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

  El grup de Compromís en la Diputació de València proposa que es facen servir recursos procedents del superàvit del pressupost de 2019 per concedir ajudes als ajuntaments en la línia de cobrir les necessitats derivades de l'estat d'emergència, segons permet el Decret-llei 8/2020 del 17 de març. Compromís considera que els Ajuntments estan tenint que fer front a necessitats d'emergència que no estaven previstes, i entén que cal augmentar els recursos econòmics que reben, tot fent servir totes les ferramentes legals que estiguen a l'abast.

  Aquest decret-llei regula la destinació del superàvit de les Entitats Locals per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, tot permetent que es destinen aquests recursos, amb caràcter excepcional, a Serveis Socials i a promoció social.

  D'aquesta manera els municipis podrien fer servir estos recursos extra que proporcionaria la Diputació de València per a reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari a persones majors, dependents o amb discapacitats; incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència; traslladar a l'àmbit domiciliari, en cas de necessitat, serveis de rehabilitació, teràpia, higiene, per a persones usuàries dels centres de dia, per exemple; o incrementar els dispositius d'atenció a persones sense llar.

  Amb estos fons extraordinaris procedents del superàvit de la Diputació, i sempre segons el punt 2 de l'article 1 del decret, també es podria reforçar les plantilles dels centres de Serveis Socials i centres residencials; i adquirir mitjans de prevenció, com són els equips de protecció individuals (EPI).

  També els ajuntaments podrien tenir més dotació per a les partides destinades a garantir ingressos suficients a les famílies, ajudes al respir de persones cuidades i altres mesures que es consideren imprescindibles i urgents per atendre a persones vulnerables, despeses que en aquests moments d’emergència són importants per als ajuntaments com l’administració més propera a la ciutadania.

  Pujar