elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Les Cassoletes de Castelló de Rugat, Festa d´Interés Turístic

  • La Generalitat Valenciana reconeix la festa de les cassoletes de Rugat com a festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana, aprovant la sol·licitud instada per l’Ajuntament de Castelló de Rugat

Des de que l’any 2008 Castelló de Rugat va ser declarat Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana el 3 de gener de 2.008 per Decret 237/2007. Un dels objectius principals que engloba el Pla Estratègic de Turisme de la localitat és la posada en valor dels seus recursos naturals, històrics i patrimonials amb un projecte de millora de la seua competitivitat com a destinació turística, augmentant tant l'interés dels veïns de la localitat com el dels seus visitants o turistes.

L'Ajuntament de Castelló de Rugat està treballant fermament per a visibilitzar i posicionar la nostra localitat en un entorn turístic. Esforços compartits tant des de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’ Albaida, dins del seu Pla de Competitivitat Turística, amb la recent creació de la Ruta “ Jaume I a la Vall d’ Albaida. Una ruta amb segell reial “ com des de l'Agència Valenciana de Turis- me, concretament des de l'estratègia de Crea Turisme, amb el projecte de la Ruta “ Territori Borja”.

La festa de les Cassoletes que te el seus inicis. El que en el seu moment va co- mençar com una vesprada de berenar i esbarjo que la mestra Teresa Estruch Lloret va voler compartir amb els seus alumnes a l'entorn de l'ermita de Sant Antoni Abad i Santa Bàrbara, actualment Paratge Natural Municipal des de 2006, per a celebrar la seua onomàstica cada 15 d'octubre , dia de Santa Tere- sa, es va convertir per la seua continuïtat i la seua popularitat en un dia de festa per a compartir amb amics i família.

Aquesta celebració va passar de ser un senzill berenar a preparar-se en cada casa una cassola d'arròs al forn que era degustada en el paratge de l'ermita. Per ser temps d'escassetat era una cassola d'arròs al forn de recepta senzilla i ingredients humils.

En l’ actualitat.Per decisió popular, des de l’any 1998, i per a facilitar que pu- guen assistir i participar d'ella, la seua celebració ha passat a ser el diumenge següent al 15 d'octubre, que és quan se celebra Santa Teresa. D'aquesta mane- ra facilita als castellonecs i castellonenques que viuen fora així com els estu- diants o els qui no poden deixar les seues tasques o treballs que puguen cele- brar-la amb amics i família

Així doncs i recollint l’encarreg del ple de l’Ajuntament de Castelló de Rugat la Corporació presidida per Antonio Esquinas, va iniciar els tramits que finalment s’han vist refrendats amb el reconeixement per part de Presidencia de la Generalitat Valenciana amb el decret que reconeix aquesta festa com d’intere turistic de la Comunitat Valenciana.

“és una mostra mes del que la tasca política és complir el manament de la societat a la qual representa”, ha dit antonio Esquinas. “malgrat les dificultats el nostre es un compromís personal de treballar pel nostre poble, i la posada en valor de les nostres tradicions locals”

Pujar