elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Aquest municipi valencià vol investigar la seua història

Aquest municipi valencià vol investigar la seua història
  • L'Ajuntament convoca una beca de 2.000 euros per a aprofundir en el coneixement del passat

MÉS FOTOS
Aquest municipi valencià vol investigar la seua història - (foto 2)

L'Ajuntament d'Alberic convoca una nova beca d'investigació històrica amb l'objecte de promocionar el coneixement sobre la seua història, sobretot amb la ment posada en la XIX Assemblea d'Història de la Ribera que se celebrarà a la localitat este 2021. La beca tindrà per objecte dur a terme un treball de recerca històrica sobre el municipi d'Alberic. El treball tindrà una extensió mínima de 25 folis  i deurà estar escrit en valencià o qualsevol varietat dialectal. A més, la persona becada es compromet a efectuar la inscripció en la XIX Assemblea d'Història de la Ribera, fent-se càrrec l'Ajuntament d'Alberic del pagament de la seua inscripció. La beca està dotada amb un import de 2.000 euros i s'adjudicarà a través de concurrència competitiva entre les diferents persones aspirants que reunisquen els requisits abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds (20 dies hàbils des de la publicació en el BOP) i l'acrediten documentalment. Per a l'examen de les sol·licituds de la beca es constituirà una comissió avaluadora.

Pujar