Castellano

La producció de formigó es recupera en la Comunitat Valenciana en 2021

La producció de formigó es recupera en la Comunitat Valenciana en 2021
  • Les xifres d'obra pública han consolidat aquest creixement en bona part d'Espanya

La producció de formigó preparat ha aconseguit els 6,75 milions de metres cúbics en el segon trimestre; 1,3 milions més que el mateix període de l'any passat (un 23,1% més), segons l'Informe trimestral de producció de formigó de l'Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP). És un 7,1% superior a la xifra del mateix període de 2019, amb el que supera els anivelles prepandèmia. Això mostra la consolidació de la recuperació, tenint en compte que en el segon trimestre de 2020 es va registrar una caiguda del 13,9%. En conjunt, durant el primer semestre de 2021 la producció ha experimentat un creixement del 14,7%. Aquestes dades són molt positius, ja que no es preveia una recuperació tan ràpida.

Comportament regional

El comportament va variar molt segons comunitats autònomes i catorze van superar el volum registrat l'any 2020. Castella-la Manxa és la zona que més creix (63%), seguida d'Astúries (44%) i Comunitat Valenciana (23%). Múrcia (14%), Castella i Lleó (19%), Euskadi (17%), Canàries (16%), Galícia (12%), Aragó (11%), Extremadura (9%) i Cantàbria (7%) també incrementen la seua producció, encara que amb un nivell més moderat. Ceuta i Melilla (-11%), La Rioja (-9%), Navarra (-8%) i Balears (-4%) són les úniques CCAA que van reduir el seu rendiment en aquest període.

Si ho comparem amb xifres prèvies a la pandèmia, set CCAA produeixen menys que en 2019: Balears (-20%), La Rioja (-15%), Madrid (-13%), Catalunya (-10%), Navarra (-9%), Andalusia (-8%) i Euskadi (-3%).

Tendència per a 2021

ANEFHOP estima que en 2021 se supere la producció de l'any anterior en un 7%, amb una producció total entorn dels 24.400 milions de metres cúbics, i que al llarg de 2022 es recuperaran els nivells de producció del 2019 en totes les comunitats autònomes. Les últimes dades obtingudes de producció, les millores en les previsions de creixement del PIB i l'increment del consum assenyalen que la recuperació del sector s'està consolidant després de la crisi viscuda en 2020.

En aquest càlcul es tenen en compte les ajudes provinents dels fons europeus, emmarcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola. Encara que portarà un temps materialitzar-lo, aqueixes quantitats repercutiran de manera positiva en el sector, i afermarà el seu creixement a mitjà i llarg termini en injectar liquiditat en les empreses constructores a través de la iniciativa pública i privada.

Obra pública

Les xifres positives es donen en part gràcies a la recuperació de l'obra pública que va superar en l'acumulat d'agost quasi 7.000 milions d'euros a la realitzada en el mateix període de 2020, la qual cosa suposa un increment del 83%. La dada de 2021 supera al de 2019 en un 16% (2.000 milions menys), la qual cosa consolida la recuperació. Aquestes dades destaquen després de la forta baixada de l'any 2020, amb una caiguda del 22%, quasi 4.000 milions d'euros en termes absoluts, que no cobrien les expectatives sobre les necessitats d'inversió.

En concret, la licitació del 2021 fins a agost en edificació ha augmentat un 73% si comparem amb xifres de 2020, mentre que l'obra civil ha crescut un 89% més que en 2020. Aquest impuls està sostingut principalment per l'Estat, que ha licitat 3.216 milions d'euros més (increment del 199%) i les entitats locals —2.320 milions d'euros més (pujada del 64%)—. Les comunitats autònomes també reforcen el seu esforç, encara que en menor mesura: 1.360 milions d'euros més (pujada del 44%).

Carlos Peraita, director general d'ANEFHOP, destaca que “l'impuls de la licitació pública és un dels primers passos que indiquen una recuperació sostinguda cap a les dades obtingudes abans de la pandèmia. Que aquestes xifres es mantinguen serà indicatiu d'un suport estatal i autonòmic al desenvolupament i millores de les infraestructures a llarg termini”.

Producció de ciment

L'evolució del formigó també es pot contextualitzar tenint en compte la producció de ciment. Segons la patronal del ram, Oficemen, entre gener i agost, la seua producció va experimentar un creixement del 13% i espera superar els anivelles prepandèmia abans de final d'any. Aquestes xifres també permeten preveure que el tercer trimestre de formigó serà positiu i mantindrà la tendència creixent.

Segons les previsions d'Oficemen, en 2021 es produiran 14,6 milions de tones de ciment, un 9% més que en 2020, amb el que s'arribarà a nivells molt pròxims als de 2019, últim exercici no afectat per les restriccions imposades per la pandèmia. Al mateix temps, la patronal espera un creixement entre un 3% i un 5% per a 2022, per al que es basa en les dades d'Obra Pública i Edificació, així com en l'efecte dels Fons Europeus que s'incorporaran al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Pujar