4 de desembre de 2020 4/12/20

Podem demana que s'amplie la deducció per arrendament a 50.000 famílies

  El grup parlamentari de Podem ha presentat una esmena al projecte de llei de mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, la llei d'acompanyament, mitjançant la qual sol·liciten ampliar la deducció per les despeses d'arrendament de l'habitatge habitual a unes 50.000 famílies, enfront de les 20.000 actuals que gaudeixen d'ella.

  D'aquesta manera, Podem reclama la modificació d'aquesta deducció perquè per arrendament de l'habitatge habitual s'apliquen els següents trams: el 15 per cent amb el límit de 550 euros; el 20 per cent amb el límit de 700 euros si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys o una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per cent o psíquica igual o superior al 33 per cent i el 25 per cent amb el límit de 850 euros si reuneix ambdues característiques.

  El diputat de Podem, Antonio Montiel, ha explicat que amb aquesta mesura «seguim cercant rebaixar l'IRPF a les rendes més humils i treballant per a millorar les condicions de vida i l'economia de les famílies».

  Així, ha apuntat que «si s'aproven les nostres esmenes, quasi 50.000 famílies podran beneficiar-se d'una deducció per les despeses en arrendament del seu habitatge habitual, enfront de les al voltant de 20.000 que ara tenien accés a aqueixa deducció».

  A més, la quantia de la deducció s'incrementa en una mitjana d'un 15 per cent, beneficiant especialment a les famílies amb menors ingressos.

  Segons els càlculs de Podem, aquesta mesura, de ser aprovada, implicaria un impacte econòmic de 4 milions d'euros per a les famílies amb els requisits especificats que podrien aplicar-se aquesta deducció.

  Aquesta mesura d'ajudes a famílies en règim d'arrendament es complementa amb l'esmenes de Podem per a afavorir l'increment de l'oferta pública d'habitatges per a famílies i joves en règim de lloguer.

  Pujar