17 de gener de 2020 17/1/20

La Pobla de Vallbona aprova un pla contra l’absentisme escolar

La Pobla de Vallbona aprova un pla contra l’absentisme escolar - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  La Pobla de Vallbona aprova un pla contra l’absentisme escolar - (foto 2)

  La Pobla de Vallbona elabora un Pla municipal d’intervenció en l’absentisme escolar  com a mesura per reduir la falta d’assistència als centres escolars i que poden ocasionar altres conductes de risc com ara l’abandó escolar i el consum de drogues. Esta iniciativa preveu millorar la comunicació interdepartamental i engloba Serveis Socials, Policia Local, Centres educatius, Centre de Salut, Gabinet Psicopedagògic Municipal i el Consell Escolar.

  En este pla s’estableixen les condicions en què es considera absentisme escolar per ajudar els centres a detectar els possibles casos. En este sentit es determinent  els retards sistemàtics, les faltes intermitents o a una matèria determinada i altres casos que es puguen produir.

  Amb este pla es vol aconseguir una coordinació interinstitucional eficaç i sensibilitzar la població sobre el dret i l’obligació a l’educació. Per això s’han dissenyat diferents estratègies d’intervenció per a donar resposta a cada cas. El pla d'actuacions comporta des de la intervenció per part del centre, de serveis socials o en els casos necessaris, emprendre accions legals. El pla inclou un protocol d’actuació de tots els agents implicats en l’execució d’aquest.

  A principi de curs, en cada centre s'enviarà a les famílies el calendari escolar i l'horari d'obertura dels Centres Educatius. També se n’informarà Serveis Socials i la Policia Local. A partir d’ací els tutors controlaran les faltes d’assistència de l’alumnat i comunicarà als pares quan es produïsquen faltes, les responsabilitats legals i la necessitat de justificar-les.

  ocultar
  La Pobla de Vallbona aprova un pla contra l’absentisme escolar
  Pujar