6 de juny de 2020 6/6/20

El programa Llars verdes deixa un major estalvi i menys consum en les cases de Picassent

El programa Llars verdes deixa un major estalvi i menys consum en les cases de Picassent - (foto 1)

  Amb una sessió de presentació, 4 tallers dedicats a l'energia, l'aigua, els residus i l'alimentació i agricultura sostenible, i una sessió d'avaluació les 26 famílies de Picassent participants han aconseguit reduir el consum d'aigua i llum i d'esta manera ser més respectuosos amb el medi ambient

  Llars verdes ha estat sinònim d'estalvi. I és que, segons les xifres que es desprenen de la informació aportada per les famílies participants en este programa que s'ha desenvolupat al nostre municipi durant el curs passat, el consum i l'estalvi han sigut les notes dominants en este procés de conéixer i alhora aprendre a reduir els consums d'aigua i electricitat en les cases.

  A l'inici d'este programa, tots els participants van haver de lliurar, de forma anònima, les seues despeses en consum domèstic. Una vegada conclosos els tallers, les factures han minvat considerablement, concretament en un 5% de facturació en llum i més d'un 12 % en el consum d'aigua.

  Així, el consum d'aigua de les famílies era de 10,91 m3 al mes i de 130,92 m3 a l'any. Finalitzat el programa i analitzades les dades aportades per les famílies participants el consum d'aigua ha sigut de 8,385 m3 d'aigua al mes i de 100,62 m3 a l'any.

  Per altra banda i segons s'indica, el consum d'electricitat de les famílies ha baixat un 8,6%, el que suposa una mitja de 301,56 Kw per família a l'any. Estes xifres, traduïdes a euros, suposen un estalvi familiar de 48 euros a l'any, només en electricitat. Només en emissions de co2 suposa que cada família ha evitat emetre anualment 50,03 kg de co2 a l'atmosfera.

  En el cas del consum d'aigua, la disminució respecte l'any anterior és del 23,19%, el que suposa una mitja de 30,37 m3 i un estalvi de 60,74 euros per família a l'any, sent la reducció del consum global de 364,44 m3 ( 728,88 euros) en un any.

  D'una manera global i amb els resultats de les 26 famílies que han participat en els tallers s'estima que han reduït el consum total en 7.840,56 kwh, amb un estalvi de 1.248 euros, evitant l'emissió de 1300,88 kg de co2 a l'atmosfera (1,3 tonelades).

  De vegades, adquirir bons hàbits ens poden ajudar a aconseguir uns resultats que ens deixen un estalvi important tal i com demostren les estadístiques aportades per este programa, ha manifestat l'alcaldessa del municipi, Conxa Garcia.

  Pujar