10 d’abril de 2020 10/4/20

Aprovat el pressupost municipal per al 2019

Aprovat el pressupost municipal per al 2019 - (foto 1)

  En el marc d’un Ajuntament que compleix la Llei d’Estabilitat Pressupostària i que ha aconseguit tindre una economia totalment sanejada en arribar al deute zero, el partit socialista, que governa el municipi, ha portat al ple els seus comptes municipals per a l’any que ve, els quals ascendeixen a la quantitat de 16.514.674,18 euros, tant per als ingressos com per a les despeses, el que suposa un increment del 8,06 % respecte al 2018.

  Baixada d’impostos i manteniment del preu de les taxes, la continuïtat en una aposta decidida per l’ocupació, el ferm compromís en matèria d’ajudes amb el veïnat que travessa dificultats, així com també amb les famílies en l’àmbit educatiu i amb les dones des de l’àrea d’Igualtat,  importants reptes a nivell d’inversions, millores en l’àrea d’esports, impulsar el camí encetat de cara a la Modernització Administrativa, i el fet de continuar treballant per la Cultura, la Infància i la Joventut són les principals línies d’actuació.

  Disminució de l’IBI i manteniment de les taxes i preus públics

  Per quart any consecutiu es redueix el gravamen municipal al 0,67, això fa que durant esta legislatura, s’haja aconseguit gradualment una disminució total de l’impost d’un 10 %. A més, es mantenen les bonificacions ja establides per a les famílies nombroses, així com per als vehicles no contaminants elèctrics i híbrids. Tot açò, junt al fet que en 4 anys no s’haja incrementat cap impost directe ni indirecte, fa que Picassent siga a hores d’ara un dels pobles amb menor pressió fiscal de tota l’àrea metropolitana.

  Programes d’Ocupació i creació de places funcionarials

  Es mantenen programes com el Plan de Empleo Coyuntural (PEC) per a la prestació de serveis a la comunitat, Envelliment Actiu i Saludable, Atenció a persones amb diversitat funcional, Prevenció de l’Exclusió Social per a dones i el Servei de Transport per a persones amb mobilitat reduïda.

  Per altra banda, per necessitats del servei, es produeix un increment de la plantilla orgànica amb la creació de places de funcionaris interins per acumulació de tasques en diferents departaments.

  Ajudes socials per donar suport a les persones amb dificultats econòmiques

  Dins de les partides de Benestar Social es troben les ajudes a l’alimentació dins el programa “Cap casa sense menjar, la subvenció a l’economat de Càritas, el programa d’Emergència social atenent els rebuts de aigua, llum i gas de les famílies que ho necessiten, així com també ajudes individuals al pagament del lloguer.

  Inversions per continuar transformant Picassent

  La concessió de la subvenció de 5 milions d’euros procedents de fons europeus (EDUSI) permetrà fer inversions en la localitat per una major qualitat de vida. I altres inversions contemplades són: la remodelació de la Casa de Cultura, la remodelació dels centres educatius públics i construcció del col·legi nº 4, la millora dels Polígons Industrials, la rehabilitació de la Torre d’Espioca, l’ampliació del Centre de Convivència, la creació de ciclocarrers i xarxa d’aparcabicis, la reurbanització del c/ Ferrer i Pl. Abadia, la creació d’itineraris preferents dins els camins escolars, la construcció d’una aulari per a l’Escola Taller, la urbanització de la zona verda del barri de l’Omet, entre altres,  a més, d’altres inversions previstes d’escometre amb la propera liquidació del pressupost que s’espera siga, com en estos últims anys, amb superàvit.

  Reacció dels diversos grups polítics de la Corporació davant el Pressupost

  Per al portaveu de Compromís per Picassent, Artur Hernàndez, “estem davant uns pressupostos tristos i poc atrevits”. Per altra banda, Juan Manuel Bernal, de Ciudadanos, opina que: “estamos ante los presupuestos más valientes y renovados de los últimos años”. Per al portaveu de Canviem Picassent, aquest pressupost “es el mismo presupuesto de siempre”. Inma Guaita, portaveu del Partit Popular considera que “estem davant un pressupost que es un calco de l’anterior i amb falta d’idees que ens porte a un Picassent millor”.

  Per últim, el portaveu del grup socialista, Paco Quiles, “hem presentat uns pressupostos que atenen a les necessitats de la ciutadania, sobretot pensant en els que més ho necessiten. Hem complit amb el nostre programa electoral amb la baixada de l’IBI i amb el repte de donar cada dia un millor servei i qualitat de vida als veïns i les veïnes de Picassent”.

  “Ens trobem davant un pressupost que ha sigut el·laborat pensant en afavorir a tots els sectors de la ciutadania, així com també en donar suport a tots els col·lectius. Però a més, ho hem fet des d’una lògica transversal, de manera que des de totes les àrees municipals, puguem continuar treballant per  augmentar el benestar i la qualitat de vida dels picassentins i les picassentines, sobretot, gràcies a les nombroses inversions previstes per al 2019, les quals, cal recordar que es podran escometre tant per les ajudes rebudes des d’altres Administracions, com ara l’Edusi, però també principalment perquè l’Ajuntament continua mantenint una situació financera totalment sanejada i amb deute zero, fruit d’una gestió honrada i responsable”, conclou l’alcaldessa, Conxa Garcia.   

  Pujar