7 d’agost de 2020 7/8/20

Sí-Podem recorda al govern que s'està incomplint l'acord plenari d'incorporació de clàusules socials en els contractes

  La formació habitada espera que enguany es tinga en compte la proposta de constitució de la comissió política per a la redacció de les Instrucció d'aplicació de les clàusules soci-laborals i mediambientals i evitar d'aquesta manera que es
  formalitzen contractes sense aquestes clàusules, amb empreses i entitats de personalitat jurídica.

  Per a Sí-Podem l'ajuntament és un agent actiu d'ocupació i desenvolupament econòmic, ja que contracta a l'any diferents recursos i serveis.

  Des de Sí-Podem s'aposta per que l'ajuntament siga un exemple a seguir i es garantisca la qualitat, integració i drets laborals i ambientals en cadascun dels contractes. Al final de 2016 s'han signat una gran quantitat d'ells i de tota índole, en
  els quals no s'han inclòs cap clàusula actualitzada, perquè no hi ha hagut voluntat política de l'executiu per engegar la Instrucció.

  Des de Sí-Podem recorden que el compliment de l'acord plenari i la redacció i aplicació de la Instrucció és una condició "sine qua non" per a seguir avançant en el canvi de model de gestió municipal i la seua resolució serà tinguda en gran consideració per a qualsevol altra negociació.

  Pujar