18 de gener de 2021 18/1/21

L'Ajuntament de Peníscola prepara el seu Pla local de gestió de residus

L'Ajuntament de Peníscola prepara el seu Pla local de gestió de residus - (foto 1)
  • Les entitats locals de més de 10.000 habitants estaran obligades a redactar el pla esmentat abans de setembre de l'any que ve

MÉS FOTOS
L'Ajuntament de Peníscola prepara el seu Pla local de gestió de residus - (foto 2)
L'Ajuntament de Peníscola prepara el seu Pla local de gestió de residus - (foto 3)

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Peníscola ha encarregat ja la redacció del Pla local de gestió de residus a una consultora especialitzada; aquest Pla es desenvoluparà i s’executarà de manera col·laborativa amb el Consorci de Residus del Pla Zonal 1 (G1).

En el Pla es justificaran i quantificaran totes aquelles accions que s'impulsen per a aconseguir "una millora de la recollida selectiva en origen", ha explicat l'edil de l'àrea, Miguel Castell, a fi d'aconseguir els objectius quantitatius i qualitatius establits en en la Llei 22/2011 de Residus i les seues modificacions, així com el Pla Estatal Marc de Residus i el present PIR-CVA, Pla Integral de la Comunitat Valenciana.

En aquest Pla s'estudiaran, de manera comparativa, els sistemes de recollida porta a porta, càrrega posterior i càrrega lateral. Així mateix, inclourà una guia pràctica per a la correcta separació dels residus i les mesures de conscienciació, transparència i tutoria sobre la ciutadania en la implantació dels processos i l'educació ambiental que s'ha d'aplicar en el municipi. En el cas de nous desenvolupaments urbans o reforma important dels existents, haurà d'estudiar-se també en el Pla el sistema de recollida selectiva pneumàtic per a totes les fraccions de recollida selectiva.

En el cas de comptar amb sistema de recollida per contenidors, com és el cas, el Pla dimensiona totes les illes de contenidors amb bioresidus, fracció resta i envasos lleugers. Igualment, totes les illes amb contenidor d'envasos lleugers comptaran obligatòriament de contenidor addicional de recollida selectiva de bioresidus.

L'Ajuntament "ha de planificar i aplicar una estratègia que permeta aconseguir la participació i sensibilització dels diferents agents implicats en la millora de la recollida i tractament dels residus domiciliaris, amb l'objectiu de reduir-los gradualment, per això apostem per la redacció del Pla malgrat no tindre l'obligatorietat legal d'impulsar-lo de manera individual" ha explicat Castell, fent referència al fet que els municipis menors de 10.000 habitants, com és el cas de Peníscola, no estan obligats a redactar-lo sols. "Com a municipi de 8000 habitants podríem esperar a la redacció per part de la Diputació d'un pla tipus, però considerem que la millora i l'eficiència en la gestió i tractament dels residus és capital, és per això que ens avancem a la seua redacció abans del període previst per les autoritats i comptarem amb el document de treball en les pròximes setmanes". Segons la normativa vigent, els Plans de Gestió de Residus hauran d'estar aprovats abans de l'1 de setembre de 2021.

Pujar