3 de juny de 2020 3/6/20

L’Ajuntament de Peníscola celebra una jornada de portes obertes en els Serveis Socials municipals 

L’Ajuntament de Peníscola celebra una jornada de portes obertes en els Serveis Socials municipals  - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  L’Ajuntament de Peníscola celebra una jornada de portes obertes en els Serveis Socials municipals  - (foto 2)

  L'Ajuntament de Peníscola ha celebrat el dia d'avui una jornada de portes obertes en les dependències dels Serveis Socials municipals, impulsada per la Generalitat Valenciana, amb l'objectiu de difondre i donar visibilitat a aquests serveis de base, informant dels diferents programes que es duen a terme, no només els adreçats a persones amb risc d'exclusió social, sinó al conjunt de la població, orientats a les necessitats de cada tram d'edat.

  L'alcalde, Andrés Martínez, ha compartit part de la jornada amb l'equip de l'àrea juntament amb la regidora, María Jesús Albiol, per conéixer de primera mà el desenvolupament de les últimes setmanes de tasca. Martínez ha felicitat al departament i ha destacat "la discreció necessària amb què es treballa, no sempre visible, però absolutament indispensable per a la millora del benestar social de la població, sobretot en el treball amb col·lectius vulnerables", en aquesta mateixa línia ha incidit en la importància de divulgar les possibilitats que els serveis socials municipals ofereixen a les ciutadanes i ciutadans ja que "són una porta sempre oberta, amb professionals amb formació i capacitats per a la resolució de conflictes en diferents àmbits i facilitar el benestar social".

  En les pròximes setmanes, els Serveis Socials municipals comptaran amb noves dependències, més cèntriques, més accessibles i amb més espais per atendre les múltiples tasques que es desenvolupen en el servei, ubicades en el recinte del Centre d'Estudis.

  Visibilitat dels Serveis Socials en el municipi

  Algunes de les tasques que es realitzen de forma habitual són la tramitació de la targeta de família nombrosa, la tramitació de la sol·licitud per als programes lúdics dirigits a la tercera edat, com el conegut Imserso, el programa de Termalisme valencià, el de Castelló sènior, impulsat per la Diputació provincial o la Targeta del Major.

  A més, a Peníscola, es col·labora amb l'associació de jubilats i els diferents programes que es duen a terme, com l'activitat esportiva de manteniment, des de la Universitat Popular.

  Benestar Social

  Destaquen els programes que es duen a terme des de la Regidoria i que contribueixen a promoure el benestar social, com el servei d'ajuda a domicili, el programa Menjar a Casa, la teleassistència o la Unitat de Respir Familiar.

  La Quarta pota

  La iniciativa de les portes obertes està inscrita en la campanya impulsada per l'administració autonòmica, en què la quarta pota està representada pels serveis socials, sent les altres tres l'educació, la sanitat i les pensions, considerats el pilars bàsics de la societat.

  L'equip de base dels serveis socials municipals a Peníscola està format per una treballadora social, una treballadora social de dependència, dues treballadores del servei d'ajuda a domicili i dues auxiliars administratives per al departament.

  També disposa l'àrea de l'EEIIA, Equip Específic d'Intervenció de la Infància i l'Adolescència (abans SEAFI), amb una professional de psicologia al capdavant. Entre les diferents funcions que es duen a terme, propis del servei, destaquen l'Escola per a pares, els cursos per a pares d'adolescents o el programa de formació post divorci, en col·laboració amb la Universitat de Deusto.

  Programes de caràcter sociosanitari i de prevenció

  Els programes de caràcter sociosanitari, els de prevenció i de foment de l'autonomia de les persones dependents també són part important de la tasca que es programa i es desenvolupa en els serveis socials municipals de Peníscola, que s'enfoquen en cursos i assessorament, així com des de la Unitat de Respir Familiar.

  Tasca socioeducativa

  D'altra banda, destaca l'impuls de la tasca socioeducativa, amb els diferents programes adreçats a la infància, adolescència i inici de la joventut, com el programa Ludopeques, per a l'etapa infantil, la Ludoteca municipal, per a l'etapa d'educació primària o el Centre Juvenil, per a l'etapa de secundària fonamentalment i alumnes de batxillerat, programes que es compaginen amb l'etapa escolar dels usuaris.

  Conciliació laboral i familiar

  Destaquen dos programes molt importants que contribueixen a la conciliació laboral i familiar, ateses les característiques de l'ocupació i el funcionament dels sectors econòmics de la ciutat, la proposta de l'Escola d'Estiu és un dels referents en aquest àmbit, a més del saló infantil en època de vacances nadalenques, Peñisnadal.

  Interculturalitat

  Des dels serveis socials es gestiona també el programa PANGEA l'objectiu del qual és la prevenció de problemes interculturals, amb el qual es treballa per la integració.

  A més de tot l'esmentat, les activitats dissenyades per a setmanes temàtiques de la Dona o el Benestar Social, així com la col·laboració amb els centres educatius, formen part de la tasca de programació d'activitats que donen visibilitat i proposen participació.

  Pujar