30 de novembre de 2020 30/11/20

La revista «Recerca» aborda en el seu últim número els nous discursos del «management» des d'una perspectiva crítica

    La revista acadèmica Recerca, una publicació del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I de Castelló, dedica el seu últim número al monogràfic «Els nous discursos del management: contribucions des d'una perspectiva crítica». El monogràfic publicat en el número 20 de la revista ha estat editat per Carlos Jesús Fernández Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid, i Maria Medina-Vicent, de la Universitat Jaume I.

    El monogràfic es composa de set contribucions que reflexionen al voltant del discurs del management i la seua influència en la definició i legitimació social dels significats e imatges sobre l'empresa. Tenint en compte que la lògica empresarial es troba enrevessada amb els discursos polítics i socials, identificar els trets centrals de l'imaginari managerial permet als autors i autores d'aquet número de Recerca, abordar de forma innovadora l'escenari actual, caracteritzat per una alta convulsió democràtica i un fort procés de reestructuració capitalista.

    Així doncs, aquest monogràfic de Recerca aglutina reflexions que examinen des de diferents àmbits – tant la sociologia com la filosofia – l'estudi crític del management i la direcció empresarial en una perspectiva àmplia.

    Pujar