29 de novembre de 2020 29/11/20

L’UJI realitza per primera vegada les I Colònies Juridicoeconòmiques i la quarta edició de les colònies científiques

L’UJI realitza per primera vegada les I Colònies Juridicoeconòmiques i la quarta edició de les colònies científiques - (foto 1)

  La Universitat Jaume I de Castelló ha organitzat del 25 al 28 de juny les I Colònies Juridicoeconòmiques adreçades a l’alumnat de primer de batxillerat de les àrees d'humanitats i ciències socials, o d'un cicle formatiu de grau superior de les famílies professionals d'administració i gestió, comerç i màrqueting i hosteleria i turisme. I del 9 al 13 de juliol les IV Colònies Científiques per l’estudiantat que haja superat el primer curs de batxillerat cientificotecnològic o el primer curs d'un cicle formatiu de grau superior vinculat a les branques de coneixement de ciències, enginyeria i arquitectura.

  Les primeres colònies juridicoeconòmiques tenen com a finalitat ampliar els coneixements sobre les titulacions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per a reforçar la motivació davant l'elecció professional, i gaudir de l'oportunitat de desenvolupar pràctiques vinculades als problemes socials, econòmics i jurídics mentre aprenen, es diverteixen i coneixen les eixides laborals i competències necessàries dels diferents graus universitaris.

  Promogudes per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i el Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís inclouen activitats pràctiques com «Fem turisme per l’UJI», «La competència perfecta», «Simulació d’un judici de dret de família»; «Disseny d’un llibre de cuina com a dinàmica per a la innovació, creativitat i cooperació de problemes complexos en màrqueting», i moltes altres activitats que poden consultar-se en el programa.

  L'objectiu de la quarta edició de colònies científiques és conèixer les titulacions de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, a través de pràctiques divertides i instructives amb fonaments de química, matemàtica, biologia, tecnologia, anglès i física. Durant una setmana, se sentiran com alumnat universitari, ampliaran els coneixements adquirits durant el curs i disposaran de més informació per a poder prendre una decisió vocacional futura. La preinscripció per aquesta modalitat estarà oberta fins al pròxim 2 de juliol de 2018 mitjançant aquesta web.

  Les colònies són una activitat adreçada a l'estudiantat inquiet, curiós i amb ganes de gaudir mentre amplia els seus coneixements i coneix altres companys i companyes amb els mateixos interessos, durant uns dies de treball i convivència al campus de l'UJI. L'oferta de places està limitada a 34 per a cada modalitat de colònia, amb la intenció que tot l'estudiantat participant puga realitzar les pràctiques i tindre l'atenció individualitzada que ofereix el professorat i que tant caracteritza l'UJI. Ambdues colònies es gestionen des de la Unitat de Suport Educatiu (USE), adscrita al Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís.

  Pujar