28 de novembre de 2020 28/11/20

L’UJI potenciarà la internacionalització de la universitat pública de Castelló a través d’una estratègia transversal d’actuació

L’UJI potenciarà la internacionalització de la universitat pública de Castelló a través d’una estratègia transversal d’actuació - (foto 1)

  La Universitat Jaume I impulsarà, a través del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació,   una estratègia de caràcter tranversal amb l’objectiu de potenciar la projecció internacional de la universitat pública de Castelló en tots els seus àmbits d’actuació.

  «La internacionalització de la institució ha de ser necessàriament una política transversal i no pot limitar-se a fomentar una major mobilitat dels diferents integrants de la comunitat universitària. Cal fomentar un mode de treball que incorpore la dimensió internacional en totes les activitats de la Universitat, des de la preparació i captació de l’estudiantat, fins a les activitats de recerca o les tasques d’administració i serveis», assegura el vicerector d’Internacionalització i Cooperació, Joan Antoni Martín.

  Així, l’estratègia d’internacionalització de l’UJI se centra en quatre eixos principals: les persones, els estudis, la investigació i el posicionament de la institució.

  Pel que fa a la internacionalització de les persones, l’UJI continuarà promocionant la mobilitat de l’estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS) a través del programa Erasmus+, la promoció de programes d’intercanvi amb països no europeus i amb programes propis. En aquest sentit, es donarà un major suport a l’aprenentatge de llengües perquè es puguen assolir els nivells lingüístics necessaris. A més, s’ha creat una oficina de benvinguda (Welcome Desk) destinada a donar suport i informació a les persones estrangeres que facen una estada a l’UJI.

  En l’apartat dels estudis, la Universitat vol potenciar especialment les dobles titulacions internacionals, a través de nous acords que incrementen l’oferta actual en els àmbits d’enginyeria, arquitectura i economia i empresa, i els títols conjunts amb la participació en programes com l’Erasmus Mundus. En els estudis de doctorat, s’impulsarà la menció internacional dels estudis de doctorat i la cotutela de tesis doctorals amb universitats estrangeres. Els programes propis dirigits a afavorir les estades d’estudiantat internacional a la universitat pública de Castelló serà altra de les apostes de l’UJI per a donar a conèixer la institució i aprofundir en relacions estratègiques internacionals.

  L’eix de la investigació se centrarà en el suport als grups d’investigació en la preparació de projectes dirigits a convocatòries internacionals i la promoció de les mesures de promoció de la mobilitat del PDI.

  Quant al posicionament internacional de l’UJI, es treballarà en ampliar i enfortir les aliances amb altres institucions d’Europa i d’Amèrica del Sud i Central, on l’UJI té una presència creixent, però també en altres regions com Àsia, en països com el Japó o la Xina. En aquest eix s’impulsarà la participació en xarxes internacionals i l’establiment de consorcis amb altres institucions d’educació superior com ara el Consortium of Universities with Regional Engagement (CURE), signat recentment a Brussel·les. Per tal de donar més visibilitat a l’UJI i augmentar la captació d’estudiantat internacional s’apostarà per la promoció d’experiències d’alumnat UJI estranger a través del Programa d’Ambaixardors i Ambaixadores Internacionals i dels Clubs AlumniSAUJI.

  Cal destacar que, a més d’aquests quatre eixos principals, l’UJI també vol fomentar la internacionalització al mateix campus afavorint un entorn internacional a través d’accions com ara la docència en llengües estrangeres, la realització d’activitats en xarxa, o l’organització de jornades amb personal d’institucions estrangeres, entre altres iniciatives.

  Així mateix, la Universitat Jaume I també impulsarà dins de la vessant internacional les accions de cooperació al desenvolupament a través del Pla Propi de Projectes de Cooperació Universitària, la convocatòria d’ajudes a l’estudiantat de països empobrits o el programa d’ajudes per a la realització de pràctiques solidàries en altres països.

  Pujar