28 de març de 2020 28/3/20

L’UJI inicia una campanya d'avaluació dels factors psicosocials del seu personal

  «La teua opinió i la teua salut són importants! Per la teua salut i la de tots i totes». Amb aquest lema es dóna inici a la campanya que des d'avui dilluns 27 de març de 2017 i durant tot el mes d'abril valorarà els factors psicosocials relatius a l'activitat laboral de tot el personal de la Universitat Jaume I.

  Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, emmarcada dins les accions desenvolupades pel Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat, i que respon al requeriment tant de l'actual Pla de Prevenció de Riscos Laborals com de la legislació vigent sobre aquesta matèria. L'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM), com a òrgan encarregat de realitzar aquesta avaluació, ha confiat aquest procés a l'equip WANT dirigit per la professora Marisa Salanova, un grup de recerca pertanyent a la mateixa universitat amb una dilatada trajectòria en aquest tipus de processos d'avaluació i que n'ha sigut responsable en anteriors edicions.

  La campanya realitzarà una valoració exhaustiva d'aquells factors psicològics que poden estar potenciant o perjudicant la salut de les persones que treballen a l'UJI. L'avaluació engloba tant el personal docent i investigador (PDI) com el personal d'administració i serveis (PAS). Per a dur-la a terme, s'emprarà la metodologia HERO, una metodologia científicament validada i contrastada, desenvolupada pel mateix equip WANT. Les accions se centraran a arreplegar l'opinió de tots els agents clau que presenten un important paper respecte a la salut psicosocial en el context laboral universitari. Per a això s'oferirà la possibilitat de respondre un qüestionari sobre factors psicosocials en el treball a tot el personal, i es realitzaran una sèrie d'entrevistes tant a representants dels treballadors i treballadores com a algunes persones integrants de l'equip de direcció.

  Finalment, una vegada definits els factors psicosocials, l'equip tècnic elaborarà un informe diagnòstic que inclourà algunes propostes de millora. Els resultats de l'avaluació seran difosos per al seu coneixement per part de tot el personal de l'UJI, al que va dirigida aquesta nova estratègia relacionada amb l'objectiu de promocionar la salut i el benestar de la comunitat universitària (projecte UJI Saludable).

  La campanya compta a més amb la col·laboració de diversos serveis de l'UJI, com ara el Servei de Comunicació i Publicacions, el Servei d'Informàtica o l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat.

  Pujar