2 de desembre de 2020 2/12/20

L’UJI crea un nou registre dels grups d’innovació educativa

  • En el registre s’inclou informació actualitzada dels 129 grups existents en aquests moments a la Universitat

La Universitat Jaume I, a través del Vicerectorat d’Estudis i Docència, ha creat un nou registre que inclou tots els grups d’innovació educativa de la universitat pública de Castelló amb l’objectiu de donar visibilitat als projectes i activitats que es realitzen en aquest àmbit. El registre, semblant al que ja funciona per als grups d’investigació i al qual es pot accedir mitjançant la web https://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/innoedu/registreGie/, inclou els 129 grups d’innovació educativa existents en aquests moments a l’UJI, distribuïts per centres, amb informació actualitzada com ara el nom del director o directora, els seus membres, els projectes realitzats i el departament al qual estan adscrits.

La vicerectora d’Estudis i Docència, Isabel García Izquierdo, ha destacat que «aquest registre ens permetrà tenir una base de dades, constantment actualitzada, dels nostres grups, una finestra única per a destacar la rellevància de la innovació i reforçar la visibilització dels grups i dels seus projectes».

Dels 129 grups d’innovació que inclou el registre, 38 pertanyen a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 31 a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 40 a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, i 20 a la Facultat de Ciències de la Salut. 

AJUDES A 71 PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

Cal recordar que l’UJI ha concedit recentment les ajudes de l’última convocatòria a 71 projectes d’innovació educativa que seran executats al llarg del 2020 i en els quals participaran un total de 511 docents. Aquestes ajudes estan destinades a promoure i impulsar el desenvolupament de la millora i la innovació educativa a la Universitat oferint al professorat mitjans per a incrementar la qualitat dels estudis i la docència.

Com a novetat, a més de les ajudes a projectes sol·licitats per grups d’innovació, s’han inclòs, per primera vegada a l’UJI, ajudes perquè les titulacions i els centres enceten projectes d’innovació global de la seua docència.

Pujar