2 de desembre de 2020 2/12/20

La COST Action NANOUPTAKE reunirà a més d’un centenar de persones en l’UJI

  Més d'un centenar de persones participaran entre el 25 i 28 d'octubre de 2016 a la Universitat Jaume I en el primer esdeveniment europeu de la COST Action NANOUPTAKE, una acció coordinada pel professor Enrique Juliá del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció l'UJI en què participen més de 35 grups d'investigació de 23 països amb representació d'universitats, centres d'investigació i empreses del sector amb l'objectiu de desenvolupar nanofluïts per al transport de calor.

  L'esdeveniment començarà amb una conferència plenària que donarà lloc a les reunions dels quatre grups de treball que integren el projecte i finalitzarà amb una reunió del comitè gestor. Paral·lelament, es realitzarà l'escola formativa que inclou sessions impartides per diversos especialistes i visites als laboratoris de la universitat pública de Castelló. Entre els assistents hi ha representants no sols de prestigioses universitats i centres d'investigació, com el MIT, sinó també d'empreses capdavanteres en el sector dels nanofluïts.

  En els grups de treball es presentaran un total de 31 investigacions, amb temàtiques complementàries i innovadores en el camp dels nanofluïts agrupades en quatre seccions: calefacció, refrigeració, emmagatzematge i ebullició, solar i altres. Els temes abordats en l'escola formativa són, entre altres, la transferència de calor en nanofluïts, l'aplicació de nanofluïts en sistemes de control tèrmic per a sistemes aeroespacials i de defensa, la investigació de nanofluïts en el MIT i la publicació científica sobre nanofluïts.

  NANOUPTAKE està centrat en el desenvolupament de fluids de transport de calor i emmagatzemament tèrmic avançat mitjançant la utilització de nanotecnologia (nanofluïts), amb la finalitat de crear una xarxa europea per fomentar l'ús d'aquests materials i augmentar així l'eficiència dels sistemes d'intercanvi tèrmic. L'acció s'ha iniciat en maig de 2016 i s'estendrà fins al mes d'abril de 2020 amb un pressupost aproximat de 120.000 euros per any.

  Els nanofluïts són una de les tecnologies energètiques prioritàries de la Unió Europea en la recerca de sistemes d'energia més segura, neta i eficient i respectuosa amb el medi ambient i l'ús eficient de recursos i matèries primeres. Actualment existeixen algunes aplicacions comercials, però la majoria de nanofluïts es troben en un nivell de preparació tecnològica que requereix una investigació coordinada per superar les barreres de les aplicacions comercials.

  Pujar