elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El barri de la Coma disposarà de dos orientadors laborals

El barri de la Coma disposarà de dos orientadors laborals

  El perfil del destinatari d'este projecte, subvencionat per la Conselleria de Polítiques Inclusives, es correspon amb el de la població considerada en situació d'exclusió social. Persones del barri que es troben en situació de carència. Una situació que es pot manifestar en diferents aspectes que es concreten amb la pèrdua de qualitat de vida. Persones que viuen una situació d'exclusió molt greu, en àmbits com el laboral, la salut, la protecció social, l'accés a la cultura, etc. la qual cosa els impedeix desenvolupar una vida normalitzada que unit a altres factors provoquen una situació d'exclusió social que requereix una intensa intervenció. Per això des de la regidoria que dirigeix Juanma Ramón i des de Polítiques Inclusives de la Generalitat consideren imprescindible realitzar esta intervenció al Barri de la Coma. Un barri on gran part de la seua joventut es troba en perill d'exclusió.

  Els beneficiaris d'aquest servei d'orientació laboral seran joves d'entre 16 i 30 anys per considerar que este col·lectiu és el que menys atenció específica estat tenint i sobre el que més impacte positiu pot tindre este projecte.

  El treball dels orientadors consistirà en realitzar un diagnòstic individualitzat, centrat en la valoració de l'historial professional i formatiu de la persona, com també la detecció de les necessitats, carències, actituds, competències i altres factors relacionats amb l'accés a l'ocupació. L'objecte final és aprofundir en les capacitats de cada jove potenciant les actituds necessàries per a desenvolupar qualsevol activitat laboral. Amb el diagnòstic previ, en una segona intervenció s'orientarà laboralment a l'usuari o usuària, després es farà intermediació laboral i, en acabant, un seguiment de suport periòdic per a tots aquells i aquelles que hagen pogut accedir a un lloc de treball.

  Cal recordar que la Coma va ser declarat barri d'acció preferent l'any 1988 creant instruments institucionals per a, amb la participació de les diferents administracions, moviments socials i veïns i veïnes del barri s'articularen els mitjans per a la vertebració d'este barri. L'anomenat Pla Integral de Desenvolupament del Barri de la Coma, va ser completament abandonat amb l'excusa de la crisi i el barri va patir amb més rigor que altres les conseqüències d'una fallida econòmica que va llançar fora del sistema de protecció a gran part dels seus habitants.

  Ara, amb el canvi de govern a la Generalitat, produït per l'Acord del Botànic i el seu homòleg a Paterna, l'Acord del Batà, s'estan tornant a assentar les bases per a la recuperació i normalització d'este barri de Paterna. Un barri que compta amb uns índexs tan baixos de formació que impossibiliten l'eixida de l'exclusió dels seus habitants condemnant a la Coma a ser un gueto on l'atur es converteix en una malaltia social endèmica.

  "Des de l'àrea de Polítiques Inclusives, estem lluitant per dotar dels recursos humans necessaris a l'àrea per a donar una atenció digna als veïns i veïnes de La Coma. La reparació de la dignitat dels serveis socials municipals passa perquè a l'ajuntament puguem tornar a disposar d'aquells funcionaris i funcionàries que va acomiadar el PP amb les retallades, i que aquest augment de personal es dedique a restaurar i desenvolupar programes centrats en les persones que més ho necessiten".

  Pujar