elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L' Ajuntament de Paterna augmenta més d'un 20% les subvencions a projectes d'acció social

L' Ajuntament de Paterna augmenta més d'un 20% les subvencions a projectes d'acció social

  L'Ajuntament de Paterna ha convocat les ajudes per a aquelles entitats i associacions que desenvolupen projectes d'acció social al municipi. Al 2018 aquest programa està dotat amb 65.000 euros, un 20% més que en anys anteriors. Un esforç que demostra la voluntat de l'àrea d'Inclusió, que dirigeix Juanma Ramón, de "comptar amb les associacions per a continuar amb la transformació de les polítiques socials del municipi".

  A aquest programa es podran presentar totes les associacions o entitats inscrites al registre municipal com associacions d'acció social que treballen dia a dia en projectes encaminats a millorar la qualitat de vida dels paterners i paterneres més necessitats. Les associacions disposen fins al 15 de setembre per a presentar els seus projectes, detallar els recursos humans, materials i el pressupost de les activitats que desenvolupa l'associació.

  Els projectes presentats per les associacions hauran de compartir els objectius establits al Pla Director de Serveis Socials 2018-2022, aprovat en abril d'enguany, que es la base de la política social de Paterna a mig i llarg termini. "La participació ciutadana es fonamental, per això continuarem millorant les ferramentes d'empoderament associatiu, que afavorisquen l'autoorganització dels col·lectius, el desenvolupament de projectes en xarxa i la coordinació amb el personal tècnic de l'Ajuntament encarregat de planificar i fixar els objectius generals"

  Per això, com a novetat, queden excloses de la subvenció aquelles entitats que es dediquen exclusivament a l'assistencialisme. "Aquestes subvencions fugen clarament de la caritat. Volem posar en valor el treball que fan les associacions amb projectes encaminats a millorar la projecció, empoderament i autonomia personal de les persones en risc d'exclusió" afegeix Juanma Ramón.

  Els criteris de baremació tindran en compte la trajectòria, experiència, capacitat de l'entitat i el caràcter innovador del projecte. Enguany, les bases aprovades premien també aquells projectes desenvolupats per varies entitats o associacions, encara que no totes estiguen inscrites com a entitats d'acció social. "En Paterna existeixen entitats molt diverses que, des de altres àmbits, desenvolupen una funció social que valorem molt i que enriquiran els projectes d'associacions d'acció social. Si volem teixir eixa xarxa comunitària als barris, necessitem la col·laboració de totes les entitats" conclou Juanma Ramón.

  Pujar