27 d’octubre de 2020 27/10/20
Tots a una veu
Javier Navarro Andreu
Per Javier Navarro Andreu
Tots a una veu - RSS

Ánfos Ramon sempre en defensa de la nostra llengua

27 de febrer de 2017
Fa uns dies passejant per la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió situada en la Gran Via Marqués del Turia, vaig trobar en un dels puestos un Vocabulari Valencià-Castellà, editat en 1983. El Vocabulari de casi 1000 pàgines, arreplega la majori...

Vicent Blasco Ibáñez escomençà cantant i no escrivint

23 de febrer de 2017
Les institucions valencianes han denominat enguany com el "Any de Vicent Blasco Ibáñez" per haver-se complit el passat 29 de giner el 150 aniversari del seu naiximent, programant diversos actes culturals a lo llarc de l'any, en l'objectiu de recordar...

Les 'Falles de la Riuada' i la solidaritat fallera

22 de febrer de 2017
El 14 d'Octubre de 1957 la ciutat de Valéncia vixqué un dels seus dies mes trists, el cabal del riu Turia es desbordà en dos ocasions al pas pel Cap i Casal, deixant la ciutat inundada i causant infinitat d'estropicis. Esta catàstrofe es va...

Un Te Deum a la Real Senyera en giner

8 d’octubre de 2016
El Te Deum és un cant d'acció de gràcies a Deu i la primera volta que es va escoltar en Valéncia va ser el dia 9 d'Octubre de 1238, quan en la Mesquita hui Catedral, el rei Jaume I va realisar una missa en la que es va poder escoltar el cant gregor...

¿Sabies que...? Jaume I va ser ferit en el sege a Valéncia

2 d’octubre de 2016
El 9 d'Octubre a part d'enaltir els nostres sentiments patriòtics, també nos recorden curiositats històriques i que en esta ocasió comentarem la que li va succeir al Rei Jaume I en el sege a la ciutat de Valéncia. Una flecha sarraïna va a...
Pujar