25 de setembre de 2020 25/9/20
Per Javier Navarro Andreu
Tots a una veu - RSS

Un Te Deum a la Real Senyera en giner

  El Te Deum és un cant d'acció de gràcies a Deu i la primera volta que es va escoltar en Valéncia va ser el dia 9 d'Octubre de 1238, quan en la Mesquita hui Catedral, el rei Jaume I va realisar una missa en la que es va poder escoltar el cant gregorià donant gràcies a Deu per la conquista sense sanc al rei Zayyan Ibn Mardanix i la cristanisació de la ciutat.

  Esta tradició es va recuperar i els valencians l'han celebrat cada 9 d'Octubre entrant la Real Senyera en la catedral i celebrant l'acte religiós a modo de recort d'este fet històric. Ya l'any passat el nou alcalde, el senyor Joan Ribó va prohibir la celebració de l'acte i Lo Rat Penat va tindre que realisar el Te Deum de forma independent als actes oficials organisats pel Excelentíssim Ajuntament.

  Curiosament el Te Deum a la Real Senyera no solament s'ha celebrat cada 9 d'Octubre. En l'any 1925 la Real Senyera va eixir en tots els honors cap a Madrit per a rendir llealtat al rei Alfonso XIII, el monarca espanyol es va cuadrar militarment davant la bandera dels valencians i li va donar tractament de capità general. La Senyera va tornar al Cap i Casal el 25 de giner i se li va realisar un Te Deum ans que fora guardada en la Casa Consistorial de la ciutat. Aixina nos ho va contar el periòdic de les Províncies:

  "En Játiva se formará el tren especial, y un vagón adornado con flores se conducirá hasta Valencia, llegando el tren a las 10'20, como antes hemos dicho. Para que sea recibida la bandera de la ciudad con todos los honores, se han circulado invitaciones a las autoridades, entidades y círculos de Valencia.

  La comitiva se formará en la estación del Norte, y saldrá por la puerta que da a la calle de Bailén, siguiendo por las calles de Játiva y Pí y Margall, plaza de Castelar, Bajada de San Francisco, calles de San Vicente y Zaragoza, entrando en la Catedral por la puerta principal de la misma.

  ALLÍ SE CANTARÁ UN TE DEUM, y después saldrá la comitiva por la puerta de los Apóstoles, continuando el recorrido por las calles del Miguelete, Zaragoza, San Vicente y Sangre, hasta la Casa Consistorial, donde se celebrará la ceremonia de depositarla en el Archivo, con todo el ritual que la tradición dispone".

  Pujar