27 de setembre de 2020 27/9/20
Per Javier Navarro Andreu
Tots a una veu - RSS

La Caixa d'Aforros i Monte Pietat de Valéncia, un bonico recort

  FOTOS
  La Caixa d'Aforros i Monte Pietat de Valéncia, un bonico recort- (foto 1)

  La primera Caixa d'Aforro d'Espanya va ser fundada pel Comte de Villacreces el 3 d'abril de 1835 en Jerez de la Frontera.

  Pero abans d'això, ya en Valéncia s'estava plantejant la creació d'una Caixes d'Aforros, abans del 2 d'abril de 1832, un membre destacat de Real Societat Econòmica Amics del País de Valéncia, cridat Pedro Vicent Galabert, presentà una memòria al Consell de l'Econòmica en la que proponia la creació de la Caixa d'Aforros de Valéncia, pero va morir sense portar a terme el seu propòsit. Hagueren moltes propostes com les seues, pero ninguna fon efectiva fins al 20 de Març de 1872. El valencià Juan Navarro Reverte, ministre de Facenda durant el regnat d'Alfonso XIII, finalment va anunciar a la societat valenciana la creació de la Caixa d'Aforros i Monte de Pietat de Valéncia.

  Anys més tart i despuix de l'absorció entre bancs valencians sorgí la Caixa d'Aforros de Valéncia, Castelló i Alacant, Bancaixa, coneguda per tots.

  Per desgràcia açò ya és part de la nostra història, part del nostre passat, els valencians hem perdut les Caixes d'Aforros i els Bancs. Ara els nostres diners esta en mans de Madrit i Barcelona. Madrit i el Govern Central, per desgràcia nos margina econòmicament front a atres Comunitats Autonòmiques i Barcelona, l'eixemple d'imperialisme en persona, intenta cada dia aniquilar la nostra llengua i cultura. ¡¡Desperteu Valencians!! necessitem bancs propis, per a no ser marginats i economicament maltractats.

  Pujar