31 d’octubre de 2020 31/10/20
Per Jordi Bort
Raons i paraules - RSS

Sermó a la catedral de València

  Amb motiu de l’inici de l’any jubilar en honor al VI centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer, he pogut llegir l’exemplar de la revista Paraula (publicació de l’arquebisbat de València) del diumenge 15 d’abril de 2018. En ell es pot trobar un suplement extra de 36 pàgines amb moltes dades interessants sobre la vida d’este sant valencià universal. Llegint el número em trobe amb l’homilia que es va pronunciar el passat 5 d’abril, a la catedral de València, amb motiu de l’obertura de l’any jubilar vicentí.

  No faré cap objecció a l’homilia. No em considere la persona més oportuna per a fer una homilia. Ni tinc estudis teològics, ni d’homilètica. És cert que el dominic que va fer l’homilia en sap molt més que jo. No ho dubte. Tampoc tinc estudis lingüístics, ni filològics, però sí que he anat a escola i a la universitat i els mestres i professors de cada etapa educativa m’han ensenyat a escriure correctament els idiomes: valencià, castellà i anglès. I és que cal seguir les normes ortogràfiques consensuades pels filòlegs. Això és bàsic, vital i essencial, per no fer de la llengua una anarquia, per no manipular-la i per no crear conflictivitat. És fonamental respectar la cultura d’un poble i ajudar a fer-la lliure.

  Esta és una mostra que he trobat a l’homilia, amb paraules escrites no normatives: yo, image, ab, arrovat, avril, mensaje,ya, iglesia, pijor, evangelizar, Valéncia, flares, civilizar, chiquets, gòmia, absumí, bontat, entronisat, horisó, desijava, atres, vectigalies, catàlec, llunt, sanc… 

  Per què l’Església valenciana no utilitza el valencià de forma normalitzada i correcta (com sí que ho fa quan escriu en castellà) i quan ho fa, molt puntualment, és d’una manera macarrònica totalment fora de l’autoritat acadèmica i filològica?

  Per què l’Església valenciana passa olímpicament de respectar el valencià i no fa normal el que ja ho és a les escoles, als hospitals, al carrer, al comerç, al camp, a les universitats o a les institucions publiques?

  Per què l’Església valenciana no respecta les normes ortogràfiques del valencià i si que ho fa amb el castellà?

  Per què l’Església valenciana fa esta comparació negativa amb les dos llengües (valencià i castellà) si les dos son cooficials al País Valencià o Regne de València?

  Per què l’Església valenciana diu que no vol crear conflictivitat amb el tema de la llengua i quan la utilitza ho fa d’una manera totalment al marge de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua?

  Per què a l’Església valenciana li costa tant acomplir amb la legalitat lingüística?

  Són preguntes que hauria de respondre l’arquebisbat de València, que per altra part, no utilitza mai el valencià i quan ho fa, és amb faltes d’ortografia. Perquè algú s’imagina que la revista “PARAULA”, escrivira: Iclesia, Uerto de Getsemaní, el Calbario, El Señoe esté con vozotroz, En el nombre del Padre y del Ijo i del Espíritu Santo o tantes faltes d’ortografia que podria fer, si no seguira unes normes? I per què la jerarquia valenciana seguix les normes del castellà, de la Real Academia de la Lengua i no les seguix amb les de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua? Que el valencià no s’ha d’escriure correctament? Cada u ho ha de fer com li semble.

  Que responga l’arquebisbat de València. Encara que sé que no ho farà, ja que no té raons per no seguir la normativa de l’AVL.

  Pujar