17 de febrer de 2020 17/2/20
Per Jordi Bort
Raons i paraules - RSS

Dia Internacional de la Dona Treballadora

  Cada 8 de març la societat celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una jornada per reivindicar el paper i la dignitat de la dona en el nostre món. Un paper i una dignitat que molts països, encara ara, continuen menyspreant.

  El Dia de la Dona és també una crida a sensibilitzar la gent més jove, perquè siga capaç de defendre els drets de les dones, com fa uns dies va fer el cantant Alejandro Sanz, en un concert davant d’una agressió masclista.

  Com a homenatge a totes les dones del món, i especialment a aquelles que se senten agredides i ultratjades, vull reproduir un infame “Contrato de maestras - 1923”, que dóna una idea de com eren tractades les dones fa 93 anys. O millor, com les maltractaven, ja que estes dones eren humiliades, només pel fet de ser dones, amb requisits per al treball, tan vexatoris com “no casarse”, “no andar en compañía de hombres” o “no fumar cigarrillos, no pasearse por heladerías del centro de la ciudad”, entre moltes altres barbaritats!

  El text infame d’aquest “contracte” deia així:

  “Este es un acuerdo entre la señorita..............., maestra, y el Consejo de Educación de la Escuela....................por el cual la señorita.........................acuerda impartir clases durante un periodo de ocho meses a partir del....................de septiembre de 1923. el Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita.............................la cantidad de (*75) mensuales.

  La señorita...........................acuerda:

  1.- No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa.

  2.- No andar en compañía de hombres.

  3.- Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, a menos que sea atender en función escolar.

  4.- No pasearse por heladerías del centro de la ciudad.

  5.- No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados.

  6.- No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando.

  7.- No beber cerveza, vino ni whiski. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino o whisky.

  8.- No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre.

  9.- No vestir ropas de colores brillantes.

  10.- No teñirse el pelo.

  11.- Usar al menos dos enaguas.

  12.- No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos.

  13.- Mantener limpia el aula.

  a) barrer el suelo al menos una vez al día.

  b) fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente.

  c) limpiar la pizarra al menos una vez al día.

  d) encender el fuego a las 7:00, de modo que la habitación esté caliente a las 8:00, cuando lleguen los niños.

  14.- No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios”.

  Que estes nefastes obligacions per a les dones, pel fet de ser dones, no tornen a repetir-se mai més. I que les dones puguen tindre els mateixos drets i les mateixes obligacions que els hòmens.

  Que este dia de la dona treballadora faça que s’acaben per sempre les discriminacions laborals i socials de les dones al Tercer Món i també entre nosaltres. I que mai més no tornen a repetir-se els tractes discriminatoris a les dones!

  Pujar