6 d’abril de 2020 6/4/20
Per Jordi Bort
Raons i paraules - RSS

Corpus Christi

  FOTOS
  Corpus Christi - (foto 1)

  La festa del Corpus Christi se celebrava sempre en dijous, com un ressò festiu del Dijous Sant, però, i ja des de fa uns anys, amb el canvi del calendari laboral i la supressió d’algunes festes com l’Ascensió o Sant Pere i Sant Pau, el Corpus se celebra el segon diumenge després de Pentecostès.

  La festa del Corpus és una exaltació plena d’alegria, amb multitud de manifestacions populars, del Sagrament del Cos i de la Sang del Senyor. A tots els pobles se celebra la processó del Corpus, enriquida amb balls tradicionals, gegants i comparses o personatges que formen com una catequesi de la Història Sagrada. Així tenim els cirialots, la Moma, els cavallets, els arquets, les Roques, els personatges bíblics, l’Àguila de la ciutat i altres elements de la imatgeria popular.

  Un dels Gojos més bonics al Santíssim Sagrament, és el que ara vull compartir amb tots vosaltres per celebrar el Corpus. I diu així:

  “Cristians tots de bon grat
  cantem molt devotament:
  per sempre siga alabat
  el Santíssim sagrament.

  Ací hi ha el Pa divinal
  que baixà d’allà del Cel,
  en el Ventre Virginal,
  per medi de Gabriel;
  en el qual s’ha encarnar
  nostre Déu omnipotent.

  En el portal de Betlem,
  en una pobra establia,
  nasqué (com tots ho sabem)
  del ventre sant de Maria;
  este Sant Pa Consagrat
  per servir-nos d’aliment.

  Els tres Reis de nit i dia
  caminaren sens parar,
  tenint l’estrella per guia,
  per a poder-lo adorar;
  oferint-li de bon grat
  els seu dons rendidament.

  Trenta-tres anys en la terra
  estigué este sant Forment,
  perseguit amb cruel guerra
  dels jueus, malvada gent;
  però en ser assaonat
  un convit féu excel·lent.

  Quan l’hora fou arribada,
  per mostrar-nos son amor,
  la Cena Santa i Sagrada
  va ordenar el Redemptor;
  va voler que l’Apostolat
  en aquella fos present.

  En son Cos convertí el Pa,
  i en sa pròpia Sang el Vi,
  i als Apòstols els donà,
  dient, recordeu-vos de mi
  que ma Sang i Cos Sagrats
  vos deixe per heretament.

  Mira així, ànima amada,
  amb viva fe i amb bon zel
  com en l’Hòstia consagrada
  està el mateix que al Cel;
  qui no ho creu serà damnat
  a l’infern eternament.

  Procurem, nets de pecat,
  rebre tots tan bon Senyor,
  puix veiem se’ns ha donat,
  degut al seu gran amor
  no ha haja algun ingrat
  que el reba indignament.

  Tots amb el cap inclinat
  diguem molt devotament,
  per sempre siga alabat
  el Santíssim Sagrament”.

  Pujar