28 d’octubre de 2020 28/10/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

Todos los días un 9 de Octubre

  Alex Esteve. Presidente de la Plataforma Valencianista

  Arriba un any més la festivitat gran de tots els valencians. El 9 d´Octubre, Dia de la Pàtria Valenciana, ya està ací novament i Alacant, Castelló i Valéncia s´unixen germanades i s´engalanen per a celebrar la festa gran del nostre poble.

  Per ad alguns pot ser un dia més, pero per a la gran majoria de valencians és la festa a on mostrem en orgull el nostre compromís en la defensa de la nostra cultura i la nostra identitat valenciana. Estem orgullosos de ser el poble que som i el 9 d´Octubre pel matí eixim al carrer per a demostrar-ho.

  Pero moltes voltes ho hem dit, 9 d´Octubre deurien ser tots i cada un dels dies de l´any. Enguany els membres de la Plataforma Valencianista PLV eixirem en este dia, acompanyant a la Real Senyera de tots els valencians, i ho farem integrats en la Marea Blava valencianista que per segon any ve consolidant-se. Lluirem, com no, la nostra camiseta blava per a donar-li color ad esta festivitat, en el color del cel, el color que nos distingix i fa resaltar la corona real de la nostra bandera.

  A les 11 h. estarem concentrats davant del balcó de l´Ajuntament de Valéncia. Vorem passar a Salva Broseta com a portador de l´històrica Real Senyera. Observarem la situació i en el meu cas no m´explique ni m´explicaré com una persona que nega el fet diferencial valencià i milita en un partit com el PSPV, el qual nega inclús la pròpia Real Senyera i nomena a la nostra terra en el nom antiestatutari de “país valencià”, se li va a permetre dur el símbol del nostre poble.

  L´Alcaldessa de Valéncia, Rita Barberà, ajudarà eixe dia a vestir de falsa valenciania al PSPV, donant un espentó més per a que en pocs mesos estos mateixos la desallogen de l´alcaldia de la capital.

  La Real Senyera la deuria de dur alguna personalitat important de la societat civil, social o cultural valenciana i no el polític de sempre, que com en el cas d´enguany, arriba inclús a no reconéixer este símbol que portarà com a representació d´Alacant, Castelló i Valéncia, l´actual Ctat.Valenciana.

  Pero, ¿qué podem esperar dels nostres polítics ad estes altures? Intenten sorprendre-nos donant enguany l´alta distinció de la Generalitat Valenciana a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, lo qual no em desagrada en absolut, tot lo contrari, és reconéixer a una de les més altes institucions culturals que tenim els valencians. Pero està més que clara l´intenció electoral d´esta designació.

  Toca exigir i dir-li ben clar a la Consellera Maria José Català i al President Fabra, que menys altes distincions i més reconéixer a la nostra RACV com l´autoritat llingüística de l´idioma valencià que deuria ser. El conflicte llingüístic seguix i seguirà mentres hajam d´estar patint una AVL que prevarica negant la llengua valenciana i incomplint d´esta forma la seua pròpia llei de creació.

  Menys premis i més defendre lo nostre. Hora de tindre una Acadèmia de la Llengua Valenciana, sense mangonejos polítics i que no li balle l´aigua al nacionalisme corrupte i oportuniste català, i eixa no és atra que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

  Tots els dies deuen ser 9 d´Octubre, valencians. En este dia gran, fiquem la Real Senyera en els nostres balcons. Ixcam en una camiseta blava acompanyant a la gran Marea Blava valencianista pels carrers del Cap i Casal.

  És el millor dia per a dir ben alt que som valencians, que parlem una llengua milenària, l´idioma valencià i que sabem ben be d´a on venim i cap a on anem. Pero fem-ho tots els dies de l´any puix tots els dies deuen ser i seran 9 d´Octubre. ¿Vos uniu?

  TODOS LOS DIAS UN 9 DE OCTUBRE

  Llega un año más la festividad grande de todos los valencianos. El 9 de Octubre, Día de la Patria Valenciana, ya está aquí de nuevo y Alicante, Castellón y Valencia se unen hermanadas y se engalanan para celebrar la fiesta grande de nuestro pueblo.

  Para algunos puede ser un día más, pero para la gran mayoría de valencianos es la fiesta donde mostramos con orgullo nuestro compromiso con la defensa de nuestra cultura y nuestra identidad valenciana. Estamos orgullosos de ser el pueblo que somos y el 9 de Octubre por la mañana saldremos a la calle para demostrarlo.

  Pero muchas veces lo hemos dicho, 9 de Octubre deberían ser todos y cada uno de los días del año. Este año los miembros de la Plataforma Valencianista PLV saldremos en este día, acompañando a la Real Señera de todos los valencianos, y lo haremos integrados en la Marea Azul valencianista que por segundo año viene consolidándose. Luciremos, como no, nuestra camiseta azul para darle color a esta festividad, con el color del cielo, el color que nos distingue y hace resaltar la corona real de nuestra bandera.

  A las 11 h. estaremos concentrados delante del balcón del Ayuntamiento de Valencia. Veremos pasar a Salva Broseta como portador de la histórica Real Señera. Observaremos la situación y en mi caso no me explico ni me explicaré como una persona que niega el hecho diferencial valenciano y milita en un partido como el PSPV, el cual niega incluso la propia Real Señera y nombra a nuestra tierra con el nombre anti estatutario de “país valenciano”, se le va a permitir llevar el símbolo de nuestro pueblo.

  La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, ayudará ese día a vestir de falsa valencianía al PSPV, dando un empujón más para que en pocos meses estos mismos la desalojen de la alcaldía de la capital.

  La Real Señera la debería llevar alguna personalidad importante de la sociedad civil, social o cultural valenciana i no el político de siempre, que como en el caso de este año, llega incluso a no reconocer este símbolo que llevará como representación de Alicante, Castellón y Valencia, la actual Cdad.Valenciana.

  Pero, ¿qué podemos esperar de nuestros políticos a estas alturas? Intentan sorprendernos dando este año la alta distinción de la Generalitat Valenciana a la Real Academia de Cultura Valenciana, lo cual no me desagrada en absoluto, todo lo contrario, es reconocer a una de las más altas instituciones culturales que tenemos los valencianos. Pero está más que clara la intención electoral de esta designación.

  Toca exigir y decirle bien claro a la Consellera Maria José Català y al Presidente Fabra, que menos altas distinciones y más reconocer a nuestra RACV como la autoridad lingüística del idioma valenciano que debería ser. El conflicto lingüístico sigue y seguirá mientras tengamos que estar padeciendo una AVL que prevarica negando la lengua valenciana e incumpliendo de esta forma su propia ley de creación.

  Menos premios y más defender lo nuestro. Hora de tener una Academia de la Lengua Valenciana, sin mangoneos políticos y que no le baile el agua al nacionalismo corrupto y oportunista catalán, y esa no es otra que la Real Academia de Cultura Valenciana RACV.

  Todos los días deben ser 9 de Octubre, valencianos. En este día grande, pongamos la Real Señera en nuestros balcones. Salgamos con una camiseta azul acompañando a la gran Marea Azul valencianista por las calles del “Cap i Casal”.

  Es el mejor día para decir bien alto que somos valencianos, que hablamos una lengua milenaria, el idioma valenciano y que sabemos bien de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero hagámoslo todos los días del año pues todos los días deben ser y serán 9 de Octubre. ¿Os unís?

   

   1 comentari
  Vicent Bosch i Paús
  Vicent Bosch i Paús
  08/10/2014 11:10
  Soc valencià, pas "valenciano"

  Recollons! No sé de quin valencià has agafat l'ortografia! Què barreges el nostre català amb el castellà i alguna paraula arcaica? A mi i prou gent que conec a València no se'ns ha perdut res, ni el dia 9 ni el 29. Tu tens fòbia a tot el que sona a català i amor i filia a Castella. Tu has estat alguna vegada a Catí, Cinctorres, sant Mateu, sant Jordi, Traiguera, Bell-lloc, Vistabella, Xodos, Rossell, la Salzadella... Crec que no. Tu fugiries corrents, amb la cua entre cames com el diable, a l'escoltar-los parlar. "Estos hablan catalán" et diries. Jo soc un alcorí que no parla apitxat, ni pronuncia les consonants finals, que la primera persona de l'indicatiu el fem amb a, ni amb o ni amb e. I tu sempre ficant, com a pobre argument, als catalans pel mig, quan són els que vingueren per Almansa els que estan fent-lo tot malbé.

  Pujar