28 d’octubre de 2020 28/10/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

Deute, discriminaciò i burla

  Alex Esteve. President Plataforma Valencianista PLV

  Les balances fiscals que ha publicat el Ministeri de Cristobal Montoro, han deixat el tema més que clar per al nostre poble: els valencians pintem menys que un zero a l´esquerra en el conjunt de l´estat.

  I no ho dic yo en ànim d´ofendre, en absolut. Ho corroboren des de fa dècades les ínfimes inversions que hem rebut per part del govern central. El deute històric aumenta. La discriminació que hem patit i continuem patint els valencians, podem afirmar sense por a equivocar-nos, que s´ha convertit en tota una burla sense paliatius. Que els valencians no pintem res en Madrit ni en la resta de l´estat ho sabem tots. Que hem sigut i som la moneda de canvi, respecte a Madrit en lo econòmic i respecte a Barcelona en lo cultural i llingüístic, menys gent ho posa ya en dubte.

  ¿I per qué els nostres polítics ni estan ni se´ls espera en este assunt? ¿A qué esperen per a posar el crit en el cel i exigir més inversions, que són les que per dret nos correspon als valencians? És molt bonico estar sempre ofrenant i ofrenant, i mai exigir res a canvi. Els nostres polítics tenen ací una situació magnífica per a eixir en defensa de l´economia i les inversions en tot el territori valencià.

  Hem perdut els bancs i caixes d´aforro i ací tots callats. Hem perdut institucions deportives valencianes com ara per eixemple el Valéncia CF i ací pocs som els que nos queixem. No tenim mijos de comunicació autòctons forts, i els mijos nacionals sols trauen a Valéncia quan ocurrixen succesos negatius o quan es parla de corrupció econòmica o urbanística. Pareix que no pero tot açò va minant l´autoestima del nostre poble. Corrupció per desgràcia hi ha en totes bandes, pero el nostre poble no té per qué pagar els plats trencats de tants polítics nostres que s´han aprofitat de la política per a traure benefici i servir-se a si mateixos.

  ¿Qué pensaran ara mateix aquells que opinaven que en l´arribada de Rajoy al poder s´anava a acabar el deute històric del nostre poble i s´acabarien tots els nostres problemes? Mes tot lo contrari, ha anat tot a pijor, i ara en la crisis econòmica, la corrupció, la falta d´inversions, la perdua d´identitat i del poder econòmic valencià…han deixat feta un solar la Comunitat Valenciana. Un solar que està en venta. I es vendrà al primer que passe per davant.

  No quede res més a afegir. És hora d´afirmar que necessitem en Madrit un partit autòcton i autonomiste valencià. Si no se nos fa cas és perque no pintem res, i les nostres reivindicacions no se senten a on deuen sentir-se. I als polítics que nos governen, és hora d´exigir-los que deixen de costat la seua militància política i posen per davant al poble al qual representen. ¿O és que haurem de callar i seguir otorgant-ofrenant pels sigles dels sigles, i deixar que siguen atres partits nacionalistes els que es repartixquen el pastís a costa de nosatros i els demés?

  Hi ha coses que no s´entenen ni tenen explicació. ¿Com és possible que després de tot açò, tingam que ser els valencians els que hajam d´estar patint menyspreus, discriminació, i com no, una burla constant a les nostres institucions, a la llengua i cultura valencianes, a la nostra economia i a la nostra pròpia autonomia?

  ¿No penseu , valencians, que ya ha arribat l´hora de dir prou? Quan estem units i remem junts som imparables. Pot ser esta siga una ocasió que no devem desaprofitar. La Plataforma Valencianista PLV i les demés entitats culturals i cíviques valencianistes tenim ben clar este tema.

  Hora de dir prou al meninfotisme-pasotisme i el viure d´esquenes a la realitat i als problemes que nos afecten a TOTS els valencians. Prou de deute, discriminacions i burles. Hora d´avançar junts i exigir respecte. ¿T´apuntes?

  DEUDA, DISCRIMINACIÓN Y BURLA

  Las balanzas fiscales que ha publicado el Ministerio de Cristobal Montoro, han dejado el tema más que claro para nuestro pueblo: los valencianos pintamos menos que un cero a la izquierda en el conjunto del estado.

  Y no lo digo yo con ánimo de ofender, en absoluto. Lo corroboran desde hace décadas las ínfimas inversiones que hemos recibido por parte del gobierno central. La deuda histórica aumenta. La discriminación que hemos padecido y continuamos padeciendo los valencianos, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que se ha convertido en toda una burla sin paliativos. Que los valencianos no pintamos nada en Madrid ni en el resto del estado lo sabemos todos. Que hemos sido y somos la moneda de cambio, respecto a Madrid en lo económico y respecto a Barcelona en lo cultural y lingüístico, menos gente lo pone ya en duda.

  ¿Y por qué nuestros políticos ni están ni se les espera en este asunto? ¿A qué esperan para poner el grito en el cielo y exigir más inversiones, que son las que por derecho nos corresponden a los valencianos? Es muy bonito estar siempre ofrendando y ofrendando, y nunca exigir nada a cambio. Nuestros políticos tienen aquí una situación magnífica para salir en defensa de la economia y las inversiones en todo el territorio valenciano.

  Hemos perdido los bancos y cajas de ahorro y aquí todos callados. Hemos perdido instituciones deportivas valencianas como ahora por ejemplo el Valencia CF y aquí pocos somos los que nos quejamos. No tenemos medios de comunicación autóctonos fuertes, y los medios nacionales solo sacan a Valencia cuando ocurren sucesos negativos o cuando se habla de corrupción económica o urbanística. Parece que no pero todo esto va minando la autoestima de nuestro pueblo. Corrupción por desgracia hay en todas partes, pero nuestro pueblo no tiene por qué pagar los platos rotos de tantos políticos nuestros que se han aprovechado de la política para sacar beneficio y servirse a si mismos.

  ¿Qué pensaran ahora mismo aquellos que opinaban que con la llegada de Rajoy al poder se iba a acabar la deuda histórica de nuestro pueblo y se acabarían todos nuestros problemas? Mas todo lo contrario, ha ido todo a peor, y ahora con la crisis económica, la corrupción, la falta de inversiones, la pérdida de identidad y del poder económico valenciano… han dejado hecha un solar la Comunidad Valenciana. Un solar que está en venta. Y se venderá al primero que pase por delante.

  No queda nada más a añadir. Es hora de afirmar que necesitamos en Madrid un partido autóctono y autonomista valenciano. Si no se nos hace caso es porque no pintamos nada, y nuestras reivindicaciones no se escuchan dónde deben escucharse. Y a los políticos que nos gobiernan, es hora de exigirles que dejen de lado su militancia política y pongan por delante al pueblo al cual representan. ¿O es que tendremos que callar y seguir otorgando-ofrendando por los siglos de los siglos, y dejar que sean otros partidos nacionalistas los que se repartan el pastel a costa de nosotros y los demás?

  Hay cosas que no se entienden ni tienen explicación. ¿Cómo es posible que después de todo esto, tengamos que ser los valencianos los que hayamos de estar padeciendo menosprecios, discriminación, y como no, una burla constante a nuestras instituciones, a la lengua y cultura valencianas, a nuestra economía y a nuestra propia autonomía?

  ¿No pensáis, valencianos, que ya ha llegado la hora de decir basta? Cuando estamos unidos y remamos juntos somos imparables. Puede ser que esta sea una ocasión que no debamos desaprovechar. La Plataforma Valencianista PLV y las demás entidades culturales y cívicas valencianistas tenemos bien claro este tema.

  Hora de decir basta al meninfotismo-pasotismo y el vivir de espaldas a la realidad y a los problemas que nos afectan a TODOS los valencianos. Basta de deuda, discriminaciones y burlas. Hora de avanzar juntos y exigir respeto. ¿Te apuntas?

   1 comentari
  valencia orgullos de ser ho
  valencia orgullos de ser ho
  29/07/2014 09:07
  Para eso ya tenemos a compromis

  No más división entre valencianos

  Pujar