21 de setembre de 2020 21/9/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

El catalanisme mentix o “El Cid” era català

  Vicent Martíinez Andreu. Vicepresident de la Plataforma Valencianista PLV

  Una volta més les mentires del pancatalanisme es desmonten pel seu propi pes, perque les manipulacions i falsetats no són eternes. En este artícul tractarem una teoria, sobre com els catalans supostament nos portaren la llengua catalana, pero a la volta per a desgràcia del nacionalisme català, es desmontarà l’actual teoria en la que es mantenen els catalanistes, basada en que Jaume I portà la llengua en la reconquista de la Ciutat de Valéncia i la que exponem a continuació se solsix per falta de veracitat històrica.

  La teoria de la que vos parle apareix en el llibre de Joseph Aladern, titulat: Lo Catalá ¿es Idioma ó dialecte? de l’any 1902 i diu aixina:

  “Un altra qüestió important, posada en dubte per alguns, es si ‘l català de Valencia y Mallorca es anterior a la conquista àrabe. Per més que la conquista d’aquestar terras per Catalunya es un fet relativament modern, casi res es consigna en las crònicas de l’època sobre aquet particular. Las crònicas àrabes diuhen que Tarich s’apoderà de las ciutats de Valencia sense gens de resistencia y que sos pobladors foren respectats ab tots sos bens y creencias. ¿Què habian de fer, donchs, sinó continuar parlant la seva llengua?

  No es fàcil suposar que en tres ni quatre cents anys aprenguessin una llengua tan dificil com l’aràbiga, y menos essent la llengua d’un mortal enemich religiós, y tan es aixís, que’ls noms toponímichs se conserven casi tots en català y no en alarb y ‘ls conquistadors, al conquistar poblres y encontradas, los trobaren ja batejats ab noms de la seva llengua y la conquista pogué anomenrse reconquista ab tota propietat”.

  Com podeu observar desmonta la teoria actual en la que es manté el pancatalanisme “valencià”, dient que Jaume I portà la llengua en la reconquista, ya que Aladern assegura que la gent ya parlava ací un romanç autòcton propi quan aplegaren, encara que el diu català sense ningun rigor científic, ni històric, ya que a pesar de que l’intente justificar que es denomina reconquista , pel fet de que tornaren els catalans al Regne de Valéncia es totalment fals. Es denomina reconquista perque torna el territori a ser dominat per la religió cristiana i no per la musulmana, i no crec que en la primera conquista del Regne de Valéncia, el castellà Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid”, nos portara als valencians el català.

  No vullc deixar d’escriure este artícul, sense nomenar una atra cita del llibre d’Aladern, en el que es demostra com el catalanisme per falta d’arguments apleguen a falsejar l’orige de la llengua catalana d’una forma abismal, en la pàgina 9 se llig lo següent: “…la llengua parlada a Catalunya no pot ser filla de la llatina, sino germana d’ella, d’un mateix origen”.

   2 comentaris
  El Roig del Retorí.
  El Roig del Retorí.
  06/12/2014 10:12
  Será verdad si lo dice un periódico de València?

  Más de 193.000 valencianos llevan el apellido de un pueblo de Lleida por la Reconquista

  Pujar