20 d’octubre de 2019 20/10/19
Per Salva Aguilella
Diario de un Ondense - RSS

Per què parlem dels diners de tots els onders

  Gestionar bé els diners de tots és una de les primeres i més importants –si no la primera-- responsabilitat que té un polític.

  Abans d'arribar a l'alcaldia del meu poble, sempre havia dit que a Onda es podien fer moltes més coses amb bastant menys diners. Que només era qüestió de gestionar millor els diners de tots.

  Saltava a la vista que els anteriors alcaldes socialistes –ves tu a saber per què-- signaven uns contractes amb els proveïdors molt més alts que el preu de mercat. Només s'ha de vore que els mateixos proveïdors han acceptat baixar-se considerablement els seus contractes, sense reduir els servicis, quan els ho hem plantejat.

  Això, si directament el tripartit no estava malbarant els diners de tots. Exemples a Onda en les passades legislatures n'hem tingut molts: línies ADSL que es pagaven i que ningú utilitzava, teléfons que ningú sabia qui utilitzava, contractes de pràcticament 200.000 euros més dels necessaris –cas del dels servicis urbanístics a l'ajuntament-- la gestió a través d'una empresa del pagament de les nómines dels funcionaris, dinars de Nadal, sous desmesurats als membres de l'equip de govern... i així un llarg etcètera.

  El tripartit ens va deixar un deute de 20 milions d'euros, perquè els anteriors alcaldes, els socialites Juan Miguel Salvador i Enrique Navarro, gastaven molt més del que ingressaven. La passada legislatura, sense anar més lluny, van gastar a raó de 30 milions d'euros l'any.

  En 2012, per exemple, ja en govern popular, vam gastar 21,7 milions i per al 2013 tenim pressupostada una despesa de 20'7 milions. En els dos casos, és inferior als diners que ingresem.

  Gestionar bé els diners de tots és una de les primeres responsabilitats dels polítics i nosaltres estem gastant menys del que ingresem per poder anar reduint el gran deute que ens va deixar el tripartit.

  Que l'informe d'intervenció municipal diga que estem complint els objetctius d'estabilitat pressupostària no només és una bona notícia per a l'ajuntament. També per als onders. No hi ha que oblidar que el deute que va deixar el tripartit, conseqüència d'una irresponsable gestió al capdavant de l'ajuntament, l'estem pagant tots els onders.

  ocultar
  Per què parlem dels diners de tots els onders
  Pujar