27 de setembre de 2020 27/9/20
Per Salva Aguilella
Diario de un Ondense - RSS

Pel camí de l’ocupació

  Les últimes dades de l’atur a Onda no només són positives, sinó que marquen una tendència esperançadora per al futur. L’atur ha baixat al nostre poble en 113 persones, en l'últim mes. En 228 si el comparem en el mateix mes de l’any anterior i també es positiu si el comparem amb qualsevol mes de juliol dels últims sis anys.

  Els 3.031 desocupats que a dia de hui té Onda encara en són molts. Es cert. Però també és cert que són la xifra més baixa d’aturats a Onda en un mes de juliol des de què va començar la crisi, ara fa sis anys.

  Vol dir això que a Onda acabarem amb l’atur de seguida? No. Vol dir que anem pel camí correcte per a seguir reduint les xifres de desocupats al poble? Sí.

  Quan em vaig presentar a les passades eleccions municipals, ho vaig fer amb el compromís de fer tot el possible per disminuir les elevadíssimes xifres d’aturats que havia deixat el tripartit. PSPV-PSOE, Bloc i AMI van multiplicar per cinc el nombre d’onders que volien treballar i no podien, des de què va començar la seua legislatura fins que la van acabar.

  Nosaltres hem posat en marxa moltíssimes iniciatives --desenvolupar-les ara ací ens portaria a un article extensíssim.

  Quan vam arribar al govern municipal vam aconseguir frenar la increïble destrucció de llocs de treball que vivíem a Onda. A l’any següent vam sentar les bases per a crear llocs de treball en el nostre poble, i ara estem ja reduint les dades de desocupació en Onda.

  El tripartit multiplicava l’atur; ara baixa.

  L’últim mes de juny abans de les últimes eleccions, el del 2010, Onda, amb govern tripartit, tenia 3.480 aturats. Ara en són 449 menys. Eixa és la realitat.

  Cert és que al llarg d’un any natural, hi ha mesos més propicis que d’altres per a crear llocs de treball. I resulta curiós vore als partits de l’oposició callar quan les xifres són positives per a Onda —la majoria dels mesos— i donar-se tota la pressa del món en el mes que pugen lleugerament les dades de la desocupació.

  El que no diuen mai els partits de l’oposició, i és la dada més significativa, és que en la comparativa d’ any a any, l’atur està baixant a Onda. L’exemple el tenim este mes. Onda té 228 desocupats menys que tal dia com hui fa un any.

  ¿Per què baixa l’atur a Onda si mirem tot un any natural? Per què les xifres de creació d’ocupació són més importants i durant més mesos, que les de l’increment de l’atur. I amb diferència. Els partits de l’oposició només es fixen en el mes en que puja lleugerament la desocupació, però l’important és que baixe l’atur al nostre poble un any darrere d’un altre.

  I això és el que no volen els partits de l’oposició que es sàpiga en Onda.

  Les actuals xifres de desocupats en el nostre poble són suficients? Evidentment que no? El camí escollit per l’equip de govern municipal amb totes les mesures posades en marxa són les correctes? Les dades demostren que sí.

  Un altre indicador per a l’esperança.

  De les 45 persones que anaven a començar les beques a l'ajuntament des de este mes de juliol, 12 han renunciat a elles per què tenien una proposta de treball millor. I dels que estaven de suplents per a eixes deu vacants, altres huit. És a dir, 20 joves que estan a punt d'acabar la seua carrera o l'han acabada fa poc, han trobat una proposta de treball millor que la de l'ajuntament: sis mesos a 1.000 euros al mes. És la millor notícia que pot rebre un alcalde que fa tot el possible per a què la gent del poble tinga treball.

  Pujar