27 de setembre de 2020 27/9/20
Per diversos autors
La Palestra - RSS

BNG. “Un exemple a tenir en compte”

  L’èxit del Bloc Nacionalista Galleg a les eleccions autonòmiques a Galicia el diumenge passat, OCUPANT EL SEGON LLOC DAVANT DEL PSOE, I multiplicant el seu resultat anterior, es el premi a l’esforç continuat, sense renunciar als seua orígens ni a la identificació permanent amb els sectors nacionalistes gallecs.

  Ha estat un exemple d’un treball ben fet, amb esforç i sense deixar-se seduir pels “possibles” beneficis immediats. El mantenir la identificació “nacionalista” és evident que no ha impedit l’èxit electoral del BNG, al contrari.

   Al País Valencià, és fals que dir-se “nacionalista”, siga negatiu políticament, i és el fet diferencial més clarificador davant el partit estatal PSOE. Partit que manté el mal finançament al nostre País, que no accepta el deute històric estatal i que és responsable de  MANTENIR-NOS amb un sistema electoral que perjudica clarament els drets de representació dels valencians.

  Si el Nacionalisme Valencià renuncia a una clara identificació amb el País, no guanyarà res i el ciutadà posat a elegir entre dos semblants acabarà preferint al que manté la seua imatge i té la força del govern a l’estat.

  L’èxit del Nacionalisme Valencia no estarà en arribar, sinó en fer el camí paral·lel al que està fent la societat, els resultats de Galicia i el País Basc, son un clar senyal que hi ha un canvi important en la sensibilitat dels ciutadans, que renega de les maniobres per amagar la veritat de les propostes, i la identitat real dels partits. Amb el descrèdit actual de la classe política, PLANTEJAR CLARAMENT EL QUE SOM, SENSE POR, SENSE MÉS RENUNCIES...és la millor opció per UN CANVI DE CICLE QUE JA S’ENDEVINA.

  Pujar