26 de setembre de 2020 26/9/20
Per Josep Canós
Fent saó - RSS

Macro depuradora turbia del PPSOE

  Cada dia que m’alce i hem fique a llegir la premsa, veig com el PPSOE del nostre municipi intenten enturbiar a la població i fer-la ballar al só que ells volen ocultant la veritat darrere un ventall d’acusacions.

  Però s’ha d'informar al ciutadà dels problemes econòmics que patim al municipi, produïts per una correlació de legislatures on ha primat el urbanisme especulatiu i descontrolat que ha portat el municipi a la ruïna

  En aquest cas, ens centrarem principalment en el projecte urbanístic de la Macro-depuradora, perquè tots els veïns i veïnes sàpiguen la realitat i com el seu "bolsillo" és vora afectat.

  La construcció de la depuradora va començar amb la firma d'un conveni, al 2008, per poder donar eixida a la problemàtica de depuració de l'aigua, degut l'especulació incontrolada de Moncofa. Aquest conveni va se firmat per parts: L'Ajuntament, l'EPSAR i Diputació.

  El conveni va ser aprovat pel plenari pels dos grups majoritaris, el PPSOE, per unanimitat. És a dir, és una construcció que ha sigut molt criticada pels dos partits, però la realitat és que anàvem agafats de la mà per aprovar-la i després sabent el que han fet, utilitzen al poble, enganyant-lo, amb motius partidistes en comptes d'assumir la seua responsabilitat.(Qui vullga més informació examineu l'acta del 17/07/2008, és pública).

  El pagament de la macro-depuradora és desglossa en dos fases de construcció i de pagament de la manera següent:

  PRIMERA FASETOTAL PER PAGAR LA DEPURADORAEL QUE S’HA PAGATDINERS QUE FALTAN PER PAGAR
  EPSAR1.978.000 € (12’36%)43.727’64 €1.934.272’36 €
  DIPUTACIÓ852.000 € (8’24%)420.523’09 €431.476’91 €
  AJUNTAMENT=POBLE8.207.755’37 € (79’40%)2.140.307’71 €6.067.447’66 €

   

  La segona fase de la depuradora són 3.500.000 € que els ha d’assolir l’Ajuntament exclusivament.

   Aquests diners haurien de ser assumits per els agents urbanitzadors dels diferents PAI's com el Belcaire Sud, Belcaire Nord, Palafanges,Bobalar,etc. Però no van dipositar cap aval perquè el PPSOE no va demanar-ho., el aval és una quantitat que es deposita abans de la construcció per donar viabilitat econòmica per si passa alguna cosa inesperada, com que el AG entre en concurs d'acreedors, poder tindre una mena de diposit anticipat per pagar.

  Sense aval econòmic del AG ,el 80 % del cost de la construcció el paga l'Ajuntament i un conveni totalment nugat, ens trobem davant d'una situació molt complicada que ara tindrà que pagar el poble. Aproximadament, 13 milions d'euros firmats pel conveni fet pel PPSOE condemnant el municipi a més deute.

  Davant d'això ha de trobar solucions i assumir la responsabilitat per fer front als desastres urbanístics heretats i informem de la situació real, agrade o no.

  Actualment, les solucions aportades han sigut pressupostar un préstec de 2.363.000 € per poder afrontar el pagament, que és obligatori per conveni i no podem escapar-nos.En principi no s'hauria de fer immediatament sinó fos perquè la construcció de la depuradora és la solució per evitar els problemes d'inundacions o cobrir les necessitats de depuració del camí de cabres.

  Després,hem tingut una reunió amb la Diputació de Castelló i el nostre company de govern, on ens han informat que per començar acabar el projecte, l'Ajuntament ha d'aportar els 2.363.000€, diners que hem informat que tenim pressupostat. A partir d'aquesta reunió hem acordat una reunió tècnica per poder reduir els costos del projecte per poder fer-ho factible.

  Actualment, estem esperant resposta de la EPSAR però el projecte també necessita una voluntat política, on estic a favor de finalitzar el projecte, si més no perquè no tenim opció pel conveni firmat.

  Per altra banda, per poder solucionar els problemes de depuració de les zones del municipi,concretament el camí de cabres, l'antiga legislatura ens ha deixat un empastre més. I la solució passa per dos depuradores transportables i cubes amb un valor de 400.000 € l'any, diners que donen una solució temporal fins que acabem la Macro-depuradora.

  En resum, dir que per la dolenta gestió política del PPSOE que ara es treuen les puses enturbiant a la gent del poble en mentides, fà que  tots els moncofins i moncofines hauran de pagar del seu "bosillo" més de 13.000.000 € només del projecte de la Macro-depuradora. Un projecte que esta totalment nugat i que no pot fer res, bé, acabar-ho per donar el correcte servei de depuració al muncipi.

  Pujar