20 de gener de 2021 20/1/21

Ontinyent amplia a l'alumnat de FP i Ensenyaments Especials les ajudes al transport

Ontinyent amplia a l'alumnat de FP i Ensenyaments Especials les ajudes al transport - (foto 1)
  • Óscar Borrell destaca la vocació educadora del Govern que no deixa de “facilitar al jovent l'accés a la formació que més preferisquen”

L'alumnat de Formació Professional i d'Ensenyaments de Règim Especial de Música, Dansa i d'Arts Plàstiques i Disseny, podrà acollir-se a les ajudes al transport convocades per l'Ajuntament d'Ontinyent, que fins ara sols eren per a estudiants universitaris. El regidor d'Educació, Óscar Borrell, explicava que “incloure la FP i els ensenyaments respon a la vocació educadora del Govern d'Ontinyent, que no pot deixar de col·laborar en facilitar l'accés de tothom a la formació que més preferisquen”, manifestava.

Així, de l'1 al 15 de juliol tot l'estudiantat universitari que curse estudis en tots els centres del sistema universitari valencià, i els seus centres adscrits, així com alumnat matriculat durant el curs escolar vigent en instituts i centres superiors d'ensenyaments especials, ubicats tots ells fora de la ciutat d'Ontinyent, podrà sol·licitar aquestes ajudes. L'adjudicació d'aquestes ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva. L'alumnat haurà d'acreditar que estan matriculats durant el curs escolar en almenys el 50% del curs lectiu en qualsevol ensenyament universitari fóra d'Ontinyent, així com estar empadronats a Ontinyent amb una antiguitat mínima de 24 mesos; i ser menor de 30 anys.

L'ajuda que es concedirà a cada sol·licitant és de 100 euros, fins a esgotar el crèdit disponible. Tant la instància com la informació necessària sobre aquestes ajudes es podran trobar en el departament d'Educació de l'Ajuntament d'Ontinyent i en la pròpia web municipal. Entre els mèrits i circumstàncies per a atorgar les ajudes, en la convocatòria figura la nota mitjana de l'últim curs acadèmic complet (fins a 3 punts), el coneixement del valencià (fins a 1'5 punts); coneixements d'idiomes comunitaris (fins a 1'5 punts); situació de desocupació de tots els membres de la unitat familiar (fins a 3 punts); no ser preceptor de cap prestació pública d'ocupació (fins a 3 punts); família nombrosa o monoparental (fins a 1 punt); discapacitat física o psíquica d'algun membre de la família superior al 33% (fins a 2 punts); orfandat absoluta (fins a 2 punts).

Pujar