elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Onda presenta el calendari fiscal del 2019 amb l'eliminació de la taxa de cementeri

Onda presenta el calendari fiscal del 2019 amb l'eliminació de la taxa de cementeri

    L'Ajuntament d'Onda ha presentat el calendari fiscal del 2019 que eliminarà la taxa de manteniment del cementeri. La regidora d'Hisenda Silvia Cerdà ha explicat hui que els onders deixaran de pagar aquest tribut durant el pròxim període perquè "l'equip de govern que lidera l'alcalde Ximo Huguet ha assumit aquestes despeses per a millorar el dia a dia de la ciutadania sense que això implique cap reducció del servei. A més, amb la finalitat de facilitar les gestions, la taxa de clavegueram passarà a pagar-se dins de la taxa de fems, que en lloc de ser trimestral passa a ser semestral, però sense augmentar en la seua quantitat perquè des del principi de la legislatura ha sigut una prioritat d'aquest govern que els veïns no hagen de pagar més pels serveis que presta l'Ajuntament, que sí que s'han vist augmentats".

    Cerdà ha explicat que el calendari fiscal mantindrà també totes les bonificacions que s'han iniciat aquesta legislatura, que suposen un 95% de l'Impost de Béns immobles (IBI) per als immobles que se situen al Centre Històric Protegit i que es dediquen a una activitat econòmica que han de sol·licitar aquest benefici cada any en el consistori fins al 28 de febrer. Així mateix, a l'IBI estan les bonificacions per a famílies nombroses, del 50% per a aquelles famílies que tinguen entre tres i sis fills, un 75% per a les de set a deu fills i aquelles de més de 10 un 90% de benefici. Finalment, també hi ha una fraccionar el pagament d'aquest impost, que es podrà pagar en un 70% en el primer pagament i es pot pagar el 30% restant fins al 20 de setembre i es pot sol·licitar en el primer semestre de l'any.

    La responsable d'Hisenda ha indicat que aquelles persones que tinguen domiciliades les taxes realitzaran el pagament el 5 d'abril, mentre que els períodes de pagament per a qui haja de fer-ho presencialment seran del 15 de març al 15 de maig per a l'Impost de Vehicles a Tracció Mecànica i la taxa de guals i del 20 de març al 20 de maig per a la taxa de fems, la de la campa municipal de camions i la de mercats. El segon període de pagament voluntari d'aquests tributs quadrimestrals tindrà una data de cobrament per als rebuts domiciliats del 5 de juliol i per a aquells que ho hagen de fer en persona serà del 5 de juny al 20 d'agost. Quant als semestrals tindran un segon període del 16 d'agost al 18 d'octubre, amb el segon semestre de la taxa de fems i el tercer de la de mercats i campa de camions, amb el 5 de setembre com a data de cobrament de rebuts domiciliats. Finalment, els impostos que es cobren a través la Diputació de Castelló es cobraran del 5 de juliol al 15 de setembre per a l'IBI i del 15 de setembre al 15 d'octubre per a l'Impost d'activitats Econòmiques.

    Pujar