elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Onda estrena un portal de transparència per a complir amb l'ordenança municipal

Onda estrena un portal de transparència per a complir amb l'ordenança municipal

    L'Ajuntament d'Onda ha redissenyat tot el portal de transparència per a complir amb els estàndards que marca l'ordenança municipal que va aprovar el Ple a proposta de l'equip de govern. En aquest sentit, l'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha explicat que “com a administració més pròxima a la ciutadania, hem de ser un vertader govern obert a la ciutadania, situant la transparència real en l'eix de la nostra actuació, aprofitant les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Amb aquest Portal de Transparència Municipal la corporació segueix al dia en els requeriments que ens marca la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Volem renovar el nostre compromís en l'obertura de la institució perquè es conega més i millor la gestió diària i perquè entre tots fem un millor govern a la nostra ciutat”.

    L'estructura de la web transparencia.onda.es segueix els passos marcats per l'ordenança i compleix amb la citada normativa. Així, es pot trobar informació sobretot el relacionat amb: la institució, la seua organització, la planificació i el personal; els càrrecs electes i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats; informació de rellevància jurídica i patrimonial; contractació, convenis i subvencions; informació econòmica, financera i pressupostària; serveis i procediments i informació mediambiental i urbanística. “Aspirem a traure un excel·lent en l'Índex de Transparència dels ajuntaments. Sens dubte aquest Portal és un punt de trobada i de difusió que mostra una nova forma d'entendre el dret de la ciutadania a accedir a la informació pública. Com més transparents som, més estem facilitant que la ciutadania participe en les decisions polítiques i és una forma més de construir la ciutat entre totes i tots”, ha indicat l'alcalde.

    L'alcalde ha conclòs dient que “hem apostat per situar-nos davant una política de màxims en transparència. Una pota més del govern obert que té com a objectiu que els ciutadans col·laboren en la creació i la millora dels serveis públics i en l'enrobustiment de la transparència i la rendició de comptes”.

    Pujar