26 de novembre de 2020 26/11/20

Onda aprova el reglament per a l'ús d'instal·lacions municipals

Onda aprova el reglament per a l'ús d'instal·lacions municipals - (foto 1)

  La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Onda encapçalada pel regidor Francisco Chalmeta ha aprovat el reglament per a l'ús i gaudi de les instal·lacions esportives. Aquest conjunt de normes, drets i obligacions és el resultat del treball dut a terme des del passat mes de febrer quan es van esbossar les línies mestres d'aquest pla, que va comptar amb la participació ciutadana, es va consensuar amb els clubs, i ha sigut aprovat pel Consell de l’Esport. De la mateixa manera, Chalmeta ha destacat que per a la redacció d'aquest reglament s'ha tingut molt en compte l'opinió de la ciutadania, motiu pel qual l'equip de govern va donar a conèixer l'esborrany a la web municipal de l'Ajuntament. D'aquesta manera Onda torna a situar-se en l'avantguarda de les localitats de la província de Castelló com a exemple representatiu de ciutat sostenible.

  El regidor d'Esports d'Onda, Francisco Chalmeta, ha explicat que “cal tindre en compte que la nova llei d'enguany sobre la pràctica de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana establix entre les competències municipals aprovar la normativa reguladora de l'ús de les instal·lacions i equipaments esportius municipals, i promoure la plena utilització de les mateixes, així com elaborar i mantindre actualitzat el cens d'Instal·lacions Esportives en el seu àmbit territorial. D'ací que es procedisca a l'aprovació d'aquest reglament”.

  Chalmeta ha recordat que “el Consell de l’Esport es va constituir com una àrea de l'Ajuntament d'Onda, sense personalitat jurídica pròpia, encarregada de la gestió de l'esport local, entre els fins de la qual es troba la promoció de l'esport. Per tant, correspon a este departament, la promoció de les activitats esportives i la conservació, reparació i manteniment de les instal·lacions esportives de propietat municipal. Dins d'eixos fins, competències i continguts, es troba el que constituïx l'objecte del reglament aprovat, la regulació del règim d'utilització i gestió de les distintes instal·lacions esportives municipals, garantint d'una banda, els drets dels usuaris de les instal·lacions i d'un altre, establint les necessàries obligacions o deures d'aquests”.

  Entre les instal·lacions esportives que es regiran per aquest reglament es troben els pavellons Víctor Cabedo i el Municipal d'Onda; els camps de futbol de La Serratella, La Cossa, l'Olímpic; el Velòdrom municipal; el Camp Municipal de Motocròs; la pista de Skatepark; el Trinquet municipal i el Frontó; les piscines (tant la coberta com la descoberta); el Camp de Bolos Serranos; i la Zona Slot, totes elles dins de l'àmbit d'instal·lacions esportives de titularitat municipal situades en espais oberts. De la mateixa manera, també s'inclouen el Tossalet, Artesa, el Castillo, el Colador, Monteblanco i el Workout, totes aquestes com a conjunt d'instal·lacions esportives en parcs, zones verdes i altres espais públics onders.

  Finalment, Chalmeta ha destacat que amb aquest reglament “complim un dels objectius d'aquest equip de govern, que és  mantindre els criteris de qualitat perquè les nostres instal·lacions estiguen en perfectes condicions perquè els onders practiquen esport. Som conscients que la nostra ciutat té un gran potencial esportiu i per aquest motiu continuarem apostant  fermament pel seu manteniment, foment i projecció”.

  Pujar