21 de setembre de 2020 21/9/20

Onda aconsegueix noves ajudes per a les famílies que estan en situacions d'emergència social

Onda aconsegueix noves ajudes per a les famílies que estan en situacions d'emergència social - (foto 1)

  La tinent d'alcalde de l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Onda, Mari Carmen Aguilella, ha informat que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha concedit subvencions per a atendre al pagament del lloguer en situacions d'emergència social per un import de quasi 60.000 euros. Un total de 96 famílies onderes es beneficiaran d'aquestes subvencions dirigides a aquelles unitats familiars els ingressos de les quals estan per sota de 7.455 euros anuals i que estan en risc d'exclusió social.

  Aquesta última ajuda se suma a altres concedides per l'Administració Autonòmiques dirigides a pal·liar la situació de pobresa energètica de les famílies del municipi i a subvencionar el lloguer de l'habitatge a fi d'evitar situacions de risc social. Tant la Generalitat com l'equip de govern d'Onda intenten possibilitar l'accés i gaudi de l'habitatge a les persones que més ho necessiten. “Gràcies a l'estreta col·laboració que mantenim l'Ajuntament i la Conselleria s'ha agilitzat tot el procés administratiu i un total de 387 famílies s'han beneficiat enguany d'aquestes ajudes, que ascendeixen a quasi 500.000 euros”, ha afirmat Aguilella. En aquest sentit, la tinent d'alcalde ha tornat a destacar la necessitat que “les administracions públiques hem d'unir esforços i anar de la mà per a garantir una vida digna a les famílies més vulnerables. Per això, des de l'Ajuntament hem realitzat un gran treball per a atendre tots els casos que existeixen a Onda, al quals realitzem un seguiment durant tot l'any”, ha destacat Aguilella. “Són els agents socials municipals els que, per proximitat, coneixen la situació de cada família en el municipi, i gràcies a això s'han pogut tramitar totes aquestes ajudes de xoc de l'Administració Autonòmica perquè puguen arribar als ciutadans de forma més directa i efectiva”, ha continuat dient la tinent d'alcalde.

  Aquestes ajudes concedides per la Conselleria de l'Habitatge han complementat les que ha oferit l'Ajuntament dirigides a famílies onderes en risc d'exclusió social. Així mateix, en el transcurs de 2016, l'Ajuntament d'Onda també ha signat convenis de col·laboració a fi de prevenir situacions d'exclusió social i afavorir la plena integració social dels sectors de la població que no tenen recursos econòmics propis. Concretament, Aguilella ha recordat que el consistori ha signat un acord amb FACSA, per a evitar que les famílies en situació de risc d'exclusió se'ls talle l'aigua, i un altre amb Càritas Interparroquial, perquè actuen en situacions d'emergència, davant del risc de tall de llum i desallotjament per impagament de lloguers. De la mateixa manera, s'ha renovat el conveni amb el col·legi d'advocats de Castelló per a mantenir el servei gratuït que ofereix l'Oficina d'Intermediació Hipotecària.

   

   

   

  Pujar