26 d’octubre de 2020 26/10/20

L'Ajuntament d'Onda i Quisqueya renoven el conveni per a lluitar contra l'exclusió social

L'Ajuntament d'Onda i Quisqueya renoven el conveni per a lluitar contra l'exclusió social - (foto 1)

    L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha signat el conveni amb l'Associació Quisqueya ONG d'Onda per a l'any 2017, amb l'objectiu d'ajudar a les persones en risc d'exclusió social. El consistori invertirà un total de 58.000 euros de subvenció per a dur a terme aquest projecte social que principalment garantirà un servei d'assessorament legal als qui presenten problemàtiques d'índole social. Així mateix, en col·laboració i coordinació amb el 'Programa d'Assessorament i Intermediació Laboral', es potenciarà la seva inserció laboral. A més, a través d'aquesta subvenció, es reforçarà el manteniment i equipament del Centre Social Quisqueya annex a la Parròquia Sant Bartolomé, mantenint els serveis i activitats de dinamització que l'ONG organitza per a col·lectius, famílies i persones en risc d'exclusió, així com el Centre de Dia per a menors amb dificultats d'integració. S'organitzaran també programes i activitats complementàries al centre de Dia com el 'Espai Familiar', l'Escola de Pares i el 'Campament Quisqueya'. També s'equiparan els pisos d'acollida temporals per a dones mates de violència de gènere i els seus fills/as, i persones i famílies en risc d'exclusió social.

    Amb aquesta rúbrica, ambdues entitats s'han compromès a coordinar els seus programes i realitzaran un seguiment per a garantir que es van complint els objectius, amb l'objectiu de fer balanç i estudiar les possibles millores. Així mateix, s'elaborarà una memòria final en la qual quedaran reflectits els ciutadans atesos i els serveis prestats. Per a l'alcalde Ximo Huguet, açò és "una mostra de la transparència d'aquest equip de govern i un exercici de compromís amb aquelles persones de la ciutat que estan en risc d'exclusió, garantint que puguen tenir una vida digna i adequada".

    Finalment, l'alcalde ha afirmat que Quisqueya realitza "una labor social extraordinària" i ha agraït el treball que exerceixen els membres d'aquesta associació, ressaltant la cooperació amb els serveis socials municipals. "Cal estar molt agraïts ja que complementen la labor que realitzen des de l'àrea de Política Social que gestiona Mari Carmen Aguilella. Volem que entre tots ajudem als veïns que ho estan passant pitjor i tinguen cobertes les seves necessitats bàsiques", ha finalitzat.

    Pujar