1 d’octubre de 2020 1/10/20

Oltra denuncia que assumir el deute que l'antic govern va deixar en dependència copa el 43,8% dels pagaments

  La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha denunciat que el 43,8 per cent del pressupost que el seu departament destina al pagament de les ajudes del sistema d'autonomia personal i atenció a la dependència són per a fer front al deute que l'antic govern va deixar amb les persones dependents, a les quals pagava "tard i malament".

  Oltra ha informat que, des de juny de 2015, la Conselleria d'Igualtat ha abonat 469 milions d'euros en concepte de prestacions econòmiques mensuals per dependència, dels quals 205,9 milions s'han destinat a pagaments per endarreriments, retroactivitat i abonament a hereus, "resultat de la nefasta gestió i la falta d'inversió de l'anterior executiu, que va llastrar les possibilitats reals d'atenció del sistema de la dependència".

  «Davant aquesta situació caòtica heretada, el Consell del Botànic ha treballat durant aquests dos anys per a posar ordre en la dependència, on les persones beneficiares de l'ajuda les estan cobrant mensualment, quan abans tardaven entre dos i tres mesos a percebre una subvenció que és un dret reconegut en una llei que l'antic govern va tenir paralitzada», ha explicat Oltra.

  Des de gener de 2016, la Conselleria d'Igualtat abona mensualment les nòmines per prestacions econòmiques a les persones en situació de dependència amb dret reconegut entre els dies 1 i 5 de cada mes, i en el cas que siga la primera nòmina en ella s'inclouen els endarreriments corresponents, la qual cosa en alguns casos té un cost elevat, ja que havien expedients pendents de tramitar amb data de 2007 i 2008.

  La vicepresidenta ha explicat que al pagament d'aquests endarreriments s'han hagut de destinar 156 milions en aquests dos anys, que se sumen als 49 milions per retroactivitat i pagament a hereus.

  En aquest sentit, ha recordat: «una altra de les decisions adoptades pel Consell del Botànic va ser assumir en un pagament únic els retards que havien patit 5.914 persones, que en alguns casos hagueren hagut d'esperar fins a 2019 per a cobrar l'ajuda que se'ls devia per prestació de Cuidador No Professional (CNP) i per prestacions vinculades al servei residencial».

  "El fet de pagar tota la retroactivitat que l'antic govern devia a aquestes persones i que en molts casos no anaven a acabar de cobrar fins a 2019, és un clar exemple del que significa rescatar persones, que no ha de ser una altra cosa que complir amb els seus drets", ha manifestat.

  Així, des de juny i fins a desembre de 2015, les nòmines per dependència van ascendir a 77,4 milions, dels quals 32 milions, un 41,55 per cent, es van destinar a endarreriments. En 2016 els pagaments van ser de 243,6 milions d'euros, 127 també destinats a deutes contrets i retards (52,16%). I des de gener fins a agost de 2017, l'import de les nòmines mensuals ha sigut de 148,3 milions, 46,6 milions (31,43%) també en concepte d'endarreriments.

  Balanç dependència

  Oltra ha apuntat que aquest compromís inversor del Consell s'ha traduït en una millora en la gestió, que ha permès que en els dos primers anys de legislatura s'hagen introduït un total de 30.425 nous beneficiar-vos al sistema d'atenció a la dependència, la qual cosa suposa incorporar de mitjana "més de 40 persones al dia".

  Aquesta millora en el sistema d'atenció a la dependència, ha assegurat, és el resultat del pla d'impuls per a la resolució d'expedients dissenyat per la Conselleria a principis de 2016. Aquestes polítiques per a rescatar persones "estan començant a donar els seus fruits i ens acosten al repte que ens vam proposar a l'inici de legislatura de resoldre 1.200 expedients al mes per a poder acabar amb el tap heretat de l'antic govern de 45.000 persones pendents d'entrar en el sistema".

  En aquest sentit ha explicat que en 2015 «es van resoldre una mitjana d'1.087 expedients al mes en el govern del Botànic, mentre que en 2016 van ser 1.300 i de gener a juliol d'enguany van sumar una mitjana mensual d'1.182».

  Aquestes dades permeten que, de manera global, hi haja 30.425 nous beneficiaris incorporats des de l'1 de juliol de 2015 al sistema d'atenció a la dependència. Així, 6.525 corresponen a l'exercici de 2015, 15.620 a l'exercici de 2016 i 8.280 als set primers mesos de 2017.

  Pujar