elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Oliva presenta les conclusions de l’estudi sobre la situació actual de l’agricultura al municipi

Oliva presenta les conclusions de l’estudi sobre la situació actual de l’agricultura al municipi
  MÉS FOTOS
  Oliva presenta les conclusions de l’estudi sobre la situació actual de l’agricultura al municipi - (foto 2)
  Oliva presenta les conclusions de l’estudi sobre la situació actual de l’agricultura al municipi - (foto 3)

  El dimarts 24 de novembre, va tindre lloc la presentació dels resultats i conclusions de l’estudi sectorial i diagnosi actual de l’agricultura d’Oliva, per al manteniment i la millora del sector agrari.

  La ponència la va presentar el regidor d’Agricultura Miguel Doménech, que va donar pas a Hector Carrió, enginyer agrònom i coordinador-redactor de l’estudi. L’objectiu del document és fixar les línies estratègiques per a la reactivació del sector primari, la preservació de l’espai agrari del municipi i la seua sostenibilitat.

  «Aquest estudi de diagnosi és una primera pedra d’una gran paret; continuarem treballant perquè l’agricultura d’Oliva siga sostenible en tots els aspectes.»

  La primera part del document mostra la situació actual de l’agricultura a Oliva, i se centra en la problemàtica de les parcel·les abandonades. Una de les causes de l’abandonament és l’estructura minifundista de les terres. Aquesta estructura es crea en dividir-se cada vegada més les terres per a partir-les entre els fills dels propietaris; per això, a Oliva, tenim un sistema de minifundi del qual és molt difícil viure.

  Una altra causa és el model de desenvolupament econòmic, que ha fet que la gent deixe el camp per a anar a buscar feina en altres sectors. Per últim, la competència amb altres països que tenen menors costos de producció, sous més econòmics i menys restriccions fitosanitàries, també ha contribuït a aquesta situació.

  El municipi d’Oliva posseeix una superfície  total de 3.222,816 Ha d’us agrari segons el SIGPAC, de les quals  773,39 Ha corresponen a superfície abandonada i 2449,42Ha a superfície cultivada. A nivell parcel·lari, aquest “abandonament” comprèn unes 5.624 parcel·les. Per tant el 24% de la superfície agrària es troba a dia d’avui abandonada.

  Malgrat la situació, Oliva continua tenint una gran superfície dedicada al cultiu de la taronja, i l’estudi mostra que hi ha motius i oportunitats per a la reactivació del sector. Entre les fortaleses que el nostre municipi presenta per al desenvolupament de l’agricultura es troben la localització estratègica del municipi, l’estructura de reg existent, la possibilitat d’introduir nous cultius, l’experiència dels nostres agricultors, i el potencial de la població jove per a prendre el relleu.

  Aquestes fortaleses se sumen a les oportunitats que brinden les circumstàncies actuals, entres les quals podem enumerar l’aprovació de diferents instruments regularitzadors, l’alta demanda de productes de proximitat i de qualitat diferenciada, la conscienciació política i ciutadana de la problemàtica existent i la percepció de l’ofici com a essencial durant el confinament.

  Aquesta diagnosi de la situació actual permet posar un objectiu i unes línies estratègiques d’actuació. L’objectiu és consolidar i facilitar la continuïtat de l’activitat agrària, inclús la recuperació de les parcel·les ermes i abandonades per a la millora del paisatge i de l'entorn, facilitant la implementació de projectes generadors de llocs de treball i la valoració de l’agricultura municipal, amb el que això comporta.

  «La diagnosi ens aporta moltes dades útils que ens permetran definir millor les actuacions estratègiques futures, i també ens confirma que les que hem encetat van pel bon camí. Gràcies a la col·laboració de la Conselleria i a la predisposició dels nostres agricultors, ens hem avançat en alguns aspectes que van més enllà del municipi, com és la lluita integrada contra les plagues que afecten el camp. Oliva és part activa en la recerca d’alternatives més sostenibles per a combatre les plagues.»

  Per a aconseguir l’objectiu s’han marcat una sèrie de línies estratègiques formades pel territori, la viabilitat econòmica, l’ofici i el producte.

  En primer lloc, el territori, cal consolidar-lo amb criteris de sostenibilitat, oferint estabilitat a les explotacions agràries a partir de la consideració de l’espai agrari com a agroecosistema.

  En segon lloc, per a la viabilitat econòmica, s’hauran d’implementar accions per a millorar la rendibilitat econòmica, i que siguen sostenibles a futurs.

  En tercer lloc, pel que fa a l’ofici, s’han d’establir mecanismes que facen possible la incorporació de nous agricultors i noves agricultores, per tal de poder incorporar jovent al camp d’Oliva, i garantir la continuïtat de l’activitat agrària professional a curt i mitjà termini.

  I per últim, el producte, produir uns productes per oferir-los al mercat, i als consumidors i consumidores, i obtindre’n unes rendes que compensen l’esforç que han dut a terme.

  Amb aquest estudi, i les línies estratègiques a seguir clares, l’Ajuntament ja té les pautes  a seguir per a millorar la situació actual de l’agricultura al nostre municipi.

  «L’agricultura és un motor econòmic, i en aquest context de crisi és més important que mai apostar per la seua supervivència i pel seu progrés. El següent pas que donarem, en aquest sentit, des de la Regidoria d’Agricultura és la contractació del Pla Estratègic de Desenvolupament del Sector Agrari. És important que aquest pla estratègic arreplegue el màxim consens polític possible perquè siga realment útil i s’execute independentment del partit que governe. Per la meua part, posaré tot l’esforç perquè siga així, i confie que la resta de partits de la corporació també ho faran.»

  «Mentre es treballe el pla estratègic, no estarem parats. Hi ha qüestions evidents que s’han d’abordar i millorar, com ara la xarxa de camins rurals. En aquest sentit faré tot el possible perquè el departament dispose de més recursos i per aprofitar-los al màxim.»

  «La clau del relleu generacional és la viabilitat del sector i la formació. Pel que fa a la viabilitat, les solucions ja les coneixem: preus justos, infraestructura, suport institucional, sostenibilitat mediambiental, control de les importacions. I pel que fa a la formació, estem estudiant les possibilitats de col·laboració amb escoles d'agricultura per a incentivar la formació dels nostres joves. Però tenim clar que el millor incentiu és un futur esperançador per al sector.»

  «Des del nostre àmbit local les solucions que podem aportar són limitades però igualment efectives. En primer lloc està la millora de les infraestructures, i en aquest sentit no deixaré de reclamar els diners necessaris. També podem aportar el nostre granet d'arena a problemes més globals, com les plagues. Oliva ja està col·laborant amb Sanitat Vegetal per a avançar en la lluita integrada, i estem buscant la fórmula perquè Oliva tinga un insectari per a la cria d'insectes depredadors de plagues.»

  Pujar