18 de novembre de 2019 18/11/19

La modificació pressupostària per a l'aportació municipal de fons FEDER s'ajorna fins divendres

  Tal i com estava previst, ahir a les 19:30 h. es va celebrar la Junta de Portaveus convocada d'urgència per tractar de reconduir la situació relativa als projectes del Palau Comtal i l'Enginy, subvencionats amb 386.110,80€ de les ajudes gestionades per Presidència de la Generalitat relatives al Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Tant l'alcalde com el regidor de Patrimoni (David González i Vicent Canet, respectivament), agraeixen l'assistència dels portaveus de tots els grups per tractar un tema tan important, i consideren que seria positiu continuar treballant i raonant sobre les qüestions que es van suscitar en dita reunió.

  Per eixe motiu han considerat oportú retirar el punt de la modificació pressupostària del plenari de hui, per tindre l'oportunitat de poder raonar-ho un poc més assossegadament durant les properes 48 hores (celebrant un plenari extraordinari el divendres, a l'hora que decidisquen els portaveus). Tot i que els terminis estan molt ajustats, ambdós consideren que cal fer tot el possible, i més, per tractar de capgirar esta situació.

  D'esta forma, a la comissió informativa d'Hisenda (l'ordinària, ja convocada per al dijous 22 de novembre) es podran atendre tots els dubtes relatius a la font de finançament de la modificació proposada (PMS o romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de 2017), així com altres aspectes que es consideren oportuns.

  Per la seua banda, l'alcalde ha convocat una nova Junta de Portaveus (per al proper dilluns 26, a les 13:30 h.) per abordar la qüestió dels edificis administratius locals, tant la seua situació actual, com les vies de solució barallades, etc.

  Tot això sense descartar parlar amb tots els grups municipals per resoldre tots els possibles dubtes relatius als projectes, així com escoltar els seus suggeriments i intentar capgirar una situació que acabaria suposant un descrèdit institucional que no faria cap bé a la ciutat en el futur.

  Modificació pressupostària Centro Olivense

  La retirada del punt de la modificació pressupostària dels fons FEDER, no suposa la reirada del punt de l'ordre del dia sobre la modificació pressupostària de l'import necessari per finalitzar les obres del Centro Olivense, el qual està dictaminat favorablament.

  Cal recordar que les obres de rehabilitació i adequació del Centro Olivense - Casa de la Cultura, van ser finançades amb càrrec al Pla d'Inversió Productiva per a municipis de la Comunitat Valenciana, (Decret Llei 1/2009), per un import de 1.100.000€.
  El 21 de desembre de 2009, mitjançant acord plenari, es va acceptar la delegació de competències per a la seua execució. Les obres van començar el 10 d'octubre de 2010, però es van haver de suspendre l'11 de novembre del mateix any per ordre de la Direcció Territorial de Patrimoni.

  Després de diverses reunions entre l'Ajuntament i la DG de Patrimoni, les obres es van reprendre el 5 d'octubre de 2011, tot i que no s'havia resolt la qüestió de fons de la paralització: el plantejament de dos edificis distints i separats, units per una escala que els connecta i articula les distintes altures. Escala que quedaria a la vista des del carrer (tancant l'espai amb un vidre o un enreixat), així com també quedarien a la vista les façanes dels dos edificis que en origen eren exteriors.

  Amb tot, les obres es van tornar a paralitzar el 31 de maig de 2012, aquesta vegada per altre tipus de qüestions (retard en pagament de les certificacions per part de Conselleria, necessitat d'elaborar un modificat de projecte, etc.).

  Finalment, el 24 de juny de 2016 va arribar a l'Ajuntament d'Oliva l'informe favorable de la Direcció Territorial de Patrimoni, acceptant el plantejament plantejat al projecte arquitectònic original de deixar a la vista les "noves" façanes dels edificis (que abans quedaven ocultes a l'interior de l'edifici únic conegut com "Centro Olivense", que era, en realitat, la unió de dos edificis diferents i de molt distinta època). En juny de 2017 es va acabar el projecte d'activitats i el 17 d'octubre del mateix any va arribar a l'Ajuntament el modificat del projecte, el qual ha estat tramitant-se durant tot este temps.

  Finalment, després de moltes reunions per desbloquejar tots els temes que quedaven pendents de resoldre (expedient de responsabilitat patrimonial inclòs), ara es procedeix a l'aportació de la quantitat del modificat (més el previsible increment d'honoraris). Quantitat amb la qual es podrà procedir a signar l'ampliació del contracte i reprendre les obres.

  ocultar
  La modificació pressupostària per a l'aportació municipal de fons FEDER s'ajorna fins divendres
  Pujar