18 d’octubre de 2019 18/10/19

L'Ajuntament ha millorat en 2016 els recursos que destina a serveis socials

  Un recent informe publicat per l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials situava a Oliva entre les 12 poblacions valencianes (majors de 20.000 habitants) que menys recursos destinava a serveis socials: 32,14€ a l'any per habitant.

  Aquesta dada és incorrecta, perquè la xifra real que resulta de dividir els recursos econòmics destinats a la funcional 23 del pressupost "Serveis Socials i promoció social" (873.200€) entre els habitants de la població en 2015 (26.190), és de 33,34€ a l'any per habitant.

  Però el més important és comprovar que la tendència s'està invertint. El pressupost de 2016 de l'Ajuntament d'Oliva, aprovat el passat mes de juny, va incrementar en 110.000 euros els recursos destinats a Benestar Social. La qual cosa suposa un augment de 4 euros a l'any per habitant; passant dels 33,34€ a l'any per habitant de 2015, a 37,51€ (38,30€ amb dades actualitzades del padró) a l'any per habitant en 2016.

  I és que els recursos destinats a serveis socials en el pressupost de 2016 s'han incrementat un 15% respecte als pressupostos aprovats pel govern anterior, en abril del 2015. I en el mateix ordre, cal afegir l'increment de 6.000€ en les ajudes del Banc d'Aliments, que representen un augment d'un 50% respecte anys anteriors, amb la conseqüent millora de la qualitat dels aliments i l'augment de les famílies que accedeixen al repartiment d'aliments.

  Per altra banda, també cal tindre en compte les noves ajudes de Conselleria que es tramiten des de l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament d'Oliva. 7.513,33€ ja atorgats, i 35.337€ pendents de resolució per part de Conselleria.

  Tot plegat, les ajudes concedides enguany ascendeixen a 151.785,9€ (comptant només les ja concedides). La qual cosa representa un increment d'un 66,3% respecte als anys anteriors. I si sumem les ajudes tramitades i pendents de resolució, l'augment supera el 100%.

  Amb tot, la voluntat del regidor de Benestar Social, Àlex Salort, és continuar millorant la qualitat del servei amb l'increment del treball de camp per part dels treballadors socials, per a vetlar perquè les concessions d'ajudes servisquen per a millorar la qualitat de vida dels usuaris del departament de Benestar Social de l'Ajuntament d'Oliva. I que, amb l'ajuda econòmica i l'assessorament per part dels tècnics, els beneficiaris del servei aconseguisquen eixir de la situació d'exclusió social (o de risc de) en la que s'ha estimat que es troben. Per a la qual cosa compta amb la col·laboració de tot l'equip de govern.

  ocultar
  L'Ajuntament ha millorat en 2016 els recursos que destina a serveis socials
  Pujar