elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Consell aprova un conveni de col·laboració per a la regeneració i renovació urbana d'ampliació del nucli antic d'Oliva

  • Els treballs contemplen la construcció de cinc nous habitatges, la rehabilitació de 79 i obres d’urbanització

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament d'Oliva per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana d'ampliació del nucli antic d'aquest municipi i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2022.

Aquesta intervenció es desenvolupa a l'empara del Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana 2013-2016.

La subvenció es realitzarà amb càrrec al capítol 7 del programa pressupostari de la Generalitat i a la incorporació de romanents de fons procedents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per import de 700.228 euros.

L'actuació comprén la realització de les obres d'edificació de cinc habitatges, amb qualificació energètica mínima tipus B, en substitució d'altres enderrocades prèviament, sense que supose cap canvi de titularitat dels immobles afectats.

A causa de l'elevat estat de deterioració en què es troben els habitatges, l'actuació protegida comprén les obres de demolició dels edificis, la construcció de les noves i els treballs de reurbanització necessaris.

A més, també inclou un programa de reallotjaments i la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l'equip tècnic.

També s'han programat actuacions dirigides a la rehabilitació de 79 habitatges i s'han executat obres de recuperació d'elements estructurals de l'edifici, accessibilitat, adequació d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges.

Així mateix, i per a garantir la continuïtat de les actuacions, aquest conveni inclou els costos que hi ha hagut per aquests conceptes des de la finalització de la vigència dels anteriors convenis de col·laboració subscrits de 2017 a 2021 entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Oliva.

El conveni estarà vigent fins al 31 de desembre de 2022. No obstant això, podran ser finançades les actuacions realitzades des de l'1 de gener d'enguany i totes aquelles que hagen pogut certificar-se amb càrrec als convenis vigents d'exercicis anteriors.

Pujar