20 de gener de 2021 20/1/21

Ocupació recupera les escoles taller per fomentar l'ocupació en els barris d'acció preferent

  El Consell, a través del Servef, ha recuperat les escoles taller per fomentar la formació i l'ocupació entre les persones amb especials dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables en els barris d'acció preferent.

  El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha anunciat que el Servef ha engegat de nou aquesta iniciativa que renaix amb el nom de Et Formen i que té com a objectiu fonamental millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de les persones amb més dificultats.

  Nomdedéu ha matisat que, en aquesta ocasió, les escoles taller no estaran enfocades únicament a menors de 25 anys, sinó a tots els col·lectius vulnerables i s'han millorat les condicions, ja que les persones beneficiàries rebran un salari durant tot el projecte.

  Així, a través d'aquest nou projecte, les persones aturades que siguen seleccionades per a formar part aquest programa rebran durant quatre mesos en aquesta primera etapa una retribució equivalent al salari mínim interprofessional, posteriorment. En una segona etapa de dotze mesos de durada, es prioritzaran els projectes de continuïtat de la primera etapa.

  Nomdedéu ha explicat que aquest aspecte és "fonamental perquè les persones aturades, que pertanyen en moltes ocasions a col·lectius vulnerables, no abandonen el programa". "Des del primer dia són contractades i reben una assignació mentre se'ls ofereix formació que els proporciona més eines per a poder ser contractades en el futur", ha afegit.

  Nomdedéu ha declarat sentir-se "especialment satisfet amb la recuperació d'aquest programa". "Es tractava d'una reivindicació històrica a la qual, per fi, hem donat cobertura", ha declarat.

  Segons el responsable d'Ocupació, l'eliminació de les escoles taller va deixar a molts col·lectius i als barris d'acció preferent en una situació de "indefensió i de desemparament, ja que para moltes persones aquestes escoles suposaven la seua oportunitat per a, no solament reinserir-se en la vida laboral, sinó també en la social".

  A totes les persones que superen el curs se'ls expedirà un certificat de professionalitat i s'incidirà especialment en aquelles a les quals ja s'haja detectat que necessiten un major grau de formació-inserció. Així mateix, en Et Formem es podrà preparar a l'alumnat que no tinga el certificat d'Educació Secundària Obligatòria per poder obtenir-ho. Així mateix, l'alumnat rebrà formació complementària en alfabetització informàtica.

  Sobre aquesta qüestió, Nomdedéu ha explicat que els tècnics d'orientació han detectat que molts joves manegen els smartphones amb soltesa i, no obstant açò, no tenen coneixements per a obrir-se un compte de correu per a per exemple enviar un correu electrònic.

  Per a poder accedir a les escoles taller, es tindrà en compte especialment als col·lectius més vulnerables com: persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa, dones, especialment les víctimes de violència de gènere, persones que encapçalen famílies monoparentals, amb diversitat funcional, que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal i majors de 45 anys amb baixa qualificació.

  Encara que el programa no és de manera exclusiva per als barris d'acció preferent, aquestes sí que tindran una puntuació especial, així com els municipis que suporten taxes elevades d'atur i un índex de pobresa superior a la mitjana.

  Cal recordar que els barris preferent estan regulats en un decret de 1988 i són: 'Las 1000 viviendas' d'Alacant, 'La Tafalera' d'Elda, 'Els Palmerars' d'Elx, 'Sant Agustín i Sant Marc' de Castelló de la Plana, '613 viviendas' de Burjassot, 'Sant Josep' de Xirivella, 'La Coma' de Paterna, 'Baladre' de Sagunt i 'Zorrilla' de Torrent.

  Pujar