elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Nules constituirà una borsa de treball de personal auxiliar administratiu

Nules constituirà una borsa de treball de personal auxiliar administratiu
  • El termini per a presentar instàncies finalitza el pròxim divendres 10 de juny

L’Ajuntament de Nules vol crear una borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Administració General per a futurs nomenamens interins o per a la contractació de persones en els supòsits de vacant, substitució i contingències que afecten al personal en actiu, i d’altres necessitats del consistori de caràcter temporal.

Per tant, les persones interessades a participar en el procés selectiu mitjançant concurs-oposició poden presentar la sol·licitud corresponent fins divendres 10 de juny. Així doncs, les bases de la convocatòria es troben publicades al tauler d’anuncis i al portal de transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament de Nules www.nules.sedelectronica.es

Amb tot, entre les funcions que realitzarà aquest personal es troben les tasques de suport en la tramitació dels expedients encomanats pel departament corresponent; atenció al públic; col·laboració amb altres dependències municipals; elaboració de documents administratius; entre d’altres funcions que se’ls encarregue acord a la seua categoria professional.

Altres borses de treball

Cal recordar que, l’Ajuntament de Nules també ha convocat els processos selectius per una banda per a la contractació laboral, amb caràcter temporal, de personal monitor d’activitats de temps lliure, animació sociocultural i Escola d’Estiu, i per a la constitució d’una borsa de treball per a futures contractacions segons les necessitats del consistori; i per l’altra, per a la contractació de personal dinamitzador socio cultural per a l’execució del Pla Municipal de Joventut.

De manera que, per poder participar en aquests processos selectius cal presentar la pertinent sol·licitud fins dimarts 7 de juny. Així mateix, les bases de la convocatòria es troben també publicades al tauler d’anuncis i al portal de transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament de Nules www.nules.sedelectronica.es

Pujar