29 de setembre de 2020 29/9/20

Una nova norma augmenta la transparència i seguretat en l'ús agrícola de llots de depuradores

Una nova norma augmenta la transparència i seguretat en l'ús agrícola de llots de depuradores - (foto 1)

  La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una orde que garantix la utilització dels fangs de depuració en el sector agrari de la Comunitat Valenciana i que augmenta la transparència i la seguretat en este àmbit.

  Esta norma té per objecte regular la producció i el tractament dels fangs de depuració generats en el tractament de les aigües residuals per a previndre efectes nocius en el sòl, la vegetació, els animals i els sers humans. També regula la utilització dels llots tractats en els sòls agraris de la Comunitat Valenciana de manera que el seu ús supose un benefici agrícola o en una millora ecològica dels sòls en què s'apliquen.

  En el text s'explica quin tipus de llots són utilitzables en el sector agrari, el seu règim de producció i gestió, inclòs el transport, així com les condicions d'utilització i les obligacions en la producció i la gestió de fangs de depuració.

  D'esta manera, en els sòls agraris només es podran aplicar fangs tractats, previ consentiment escrit del titular de l'explotació de la parcel·la. Els sòls agraris sobre els quals es vagen a aplicar llots tractats seran analitzats i les quantitats màximes de llots tractats que podran aportar-se a un sòl agrari per hectàrea i any estaran restringides d'acord amb uns paràmetres que s'han actualitzat.

  L'orde, que sintetitza i actualitza la normativa existent, s'estructura en quatre capítols, compta amb 12 articles, una disposició addicional, tres transitòries, dos finals i un annex amb la fitxa de traçabilitat per al transport de fangs de depuració.

  L'elaboració d'esta mesura per part de la conselleria respon també al progressiu interés que els productors agrícoles manifesten per l'aprofitament dels llots de depuradora com a fertilitzants, atés que este tipus de materials està inclòs entre els requisits de condicionalitat per a la percepció de les ajudes directes de la Política Agrària Comuna de la Unió Europea.

   

  Pujar