Dimecres 15 de Agost de 2018

Alzira sorteja la cessió de dos parcel·les d'horts urbans

Versió Clàsica
Edició Comunitat Valenciana
Agricultura -  general
12/12/2017 | elperiodic.com  

Alzira sorteja la cessió de dos parcel·les d'horts urbans

imprimir
a mis favoritos
disminuir letra
aumentar letra
comentar

Fins al divendres, 22 de desembre està obert el termini per a optar a la cessió de dos parcel·les dels horts comunitaris de l'Hort de Redal.

La cessió serà per dos anys i les persones interessades que vulguen ser beneficiàries d'una d'estes dos parcel·les hauran de complir amb els requisits següents:

- Estar empadronades en el municipi d'Alzira amb una antiguitat superior a 2 anys en la data en què s'aproven les bases.
- Ser major d'edat.
- Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
- No ser el sol·licitant o cònjuge o membre de la unitat familiar, titular de terrenys aptes per a activitats agrícoles en el terme municipal d'Alzira; no es permet la presentació de més d'una sol·licitud per unitat familiar, entenent per "unitat familiar" la composta per cònjuges o situacions assimilades, així com ascendents i descendents a càrrec, que convisquen en el mateix domicili.

Les persones interessades hauran de presentar una instància per escrit per a sol·licitar la seua participació en el sorteig per a la cessió d'una parcel·la, en el Registre de la CLAU de l'Ajuntament d'Alzira, o bé en qualsevol de les formes previstes en la llei. Posteriorment, hi haurà un sorteig de les parcel·les entre les persones que s'hagen inscrit per a accedir a les parcel·les.

Per a més informació, poden dirigir-se personalment a la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alzira o través del telèfon 96 245 92 69.

 

Comparteix aquest article
Cap comentari a l'article

Si desitges registrar el teu nom i imatge en els comentaris fes
click aquí
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Amb el suport de:
GV Conselleria Educació

RSS elperiodic.com Comunidad Valenciana
Facebook elperiodic.comTwitter elperiodic.com
Amb la col·laboració de la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.

Avís Legal | Política de Cookies | Publicitat | Correu: valenciaARelperiodicPUNcom

 
Versión Móvil