20 de gener de 2021 20/1/21

La Diputació finançarà amb 100.000 € obres de clavegueram

La Diputació finançarà amb 100.000 € obres de clavegueram - (foto 1)

  La Diputació de Castelló ha decidit dedicar tot el romanent de Tresoreria de l'any 2016 a inversió en els municipis de la província. Així doncs el Ple del mes de juliol va recollir la sol·licitud de l'Ajuntament de Moncofa de finançar amb 99.426,57 € la construcció d'un col·lector d'aigües residuals al carrer Estany.

  Este col·lector permetrà dirigir les aigües residuals de la zona sud del Grau de Moncofa cap a un bombeig més prop a la depuradora i esta obra, unida a una altra de renovació de col·lectors que pretén escometre l'Ajuntament, permetran un ús més eficient de la xarxa alhora que evitaran les filtracions que es produeixen en el nivell freàtic en esta zona.

  Per a l'alcalde de Moncofa, Wences Alós: "Per tots és conegut la delicada situació de la xarxa de clavegueram de Moncofa, per la falta d'inversions en l'última dècada, i va ser una llàstima que l'any passat PSOE-Compromís no ens deixaren invertir 800.000 euros de romanent municipal en la xarxa, esperem que ara sí que puguem dur a terme esta obra, més tenint en compte que ve finançada al 100% i seria perdre els 100.000 euros."
  Cal recordar que el Pla Director de Clavegueram, redactat durant el final de la passada legislatura, posa de manifest que Moncofa necessita inversions superiors al milió d'euros anuals en els pròxims 25 anys i solament s'havia dotat en pressupost de 2017 una partida de 200.000 €.

  Davant d'esta situació, Wences Alós també es planteja proposar un pla inversor en clavegueram a 4 anys a tots els grups per a fer front a les necessitats prioritàries d'este, seria un acord pres pel Ple, que només podria ser revocat pel Ple, i d'esta forma: "Asseguraríem unes xifres concretes i a l'alça per a invertir en clavegueram que en el moment de negociar els pressupostos no podrien vore's reduïdes".

  Pujar